Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Nacka kommun säljer fastigheter för 612 miljoner kronor

Nacka kommun planerar att sälja 15 samhällsfastigheter till fastighetsbolaget Hemsö. Affären innebär att Nacka kommun säljer ett blandat bestånd av fastigheter. Det rör sig om 3 skolor, 10 förskolor och 3 andra objekt.

De kommunala verksamheter som bedrivs i de fastigheter som säljs kommer att vara kvar och drivas precis som tidigare. Målet med försäljningen är att få in en stark fastighetsägare och därmed göra det tryggare för verksamheterna med ökade möjligheter till förbättring av lokaler och utvecklad förvaltning.

Mer pengar till investeringar

Totalt får kommunen 612 miljoner kronor för fastigheterna, vilket är en viktig intäkt för kommunen. Pengarna kommer i huvudsak att användas för att minska kommunens lån. Nacka växer kraftigt och denna affär möjliggör viktiga och långsiktiga investeringar i infrastruktur, skolor och idrottsanläggningar.

Förutom större investeringar skapas också större möjligheter att investera i det vardagsnära såsom cykelbanor, parker och skolgårdar.

Affären är villkorad med godkännande av Nacka kommunfullmäktige.

Frågor och svar om den planerade affären

Hur många fastigheter säljs?

Överlåtelseavtalet omfattar 15 fastigheter samt 3 fastigheter under avstyckning om totalt ca 25 200 kvadratmeter yta. Avtalsförslaget innebär att Nacka kommun säljer ett blandat bestånd av fastigheter. Det rör sig om 3 skolor, 10 förskolor och 3 andra objekt.

Vilka objekt gäller försäljningen?

  • Skolor: Stavsborgsskolan, Sågtorpskolan, Ektorpsskolan
  • Förskolor: Gläntans förskola, Hedvikslunds förskola, Krabbans förskola, Långsjöns förskola, Lär förskola, Sandholmen förskola, Sunnebo förskola, Svanens montessoriförskola, Nyckelpigans förskola, Östbacka förskola
  • Boenden: Båthöjdens boende, Villa Lidforss
  • Övrigt: Älta ishall

Vad får affären för konsekvenser för de verksamheter som nu får annan hyresvärd?

Verksamheterna kommer vara kvar och drivas precis som tidigare. Lokalerna ska fortsatt användas för välfärdsändamål. De lokaler som säljs och där kommunen driver verksamhet i dag kommer att hyras av kommunen med Hemsö som hyresvärd.

De externa hyresgäster som kommunen har idag kommer att hyra direkt från köparen och kommer att erbjuds ett treårskontrakt med oförändrade villkor. Med en ny och resursstark fastighetsägare kan både kommunens kvarvarande fastigheter i kommunen och de som förvärvats av Hemsö förvaltas ännu bättre.

Vad innebär affären ekonomiskt för kommunen?

Köpesumman uppgår till 612 miljoner kronor. Affären är fördelaktig och stärker kommunens redan goda ekonomi. Syftet med affären är att frigöra kapital för att bygga ut infrastruktur bostäder och övrig kommunal service. Intäkterna skapar ännu bättre förutsättningar för långsiktighet i vår planering. Pengarna används huvudsakligen för att minska vår låneskuld.

Varför vill kommunen minska sina lån?

I och med att kommunen kommer att växa kraftigt befolkningsmässigt står vi inför stora investeringar och kommer under de kommande åren att behöva investera till stora belopp. Det utrymme vi har i det ekonomiska resultatet innebär att vi måste låna till merparten av våra investeringar och då är det en bra start att utgångsläget för skulden är låg.

Vilka är Hemsö?

Hemsö är en privat fastighetsägare. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter, som till exempel fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger idag ca 300 samhällsfastigheter.

Sidan uppdaterades: