Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sickla utvecklas - 2100 nya bostäder

Sickla Plania i Nacka stad utvecklas till en sammanhållen, tätare stad med levande miljöer. Den nya tunnelbanan bidrar till att det blir en stadsdel som är enkel att komma till och lätt att röra sig i.

– Programmet visar hur området kan se ut år 2030 med 2100 nya bostäder, skolor, parker och lekplatser. Dagens vägar byggs om till gator med plats för planteringar, cyklar, gående och uteserveringar. Tunnelbaneentréer finns i Sickla köpkvarter och vid Värmdövägen/Alphyddevägen, säger Jenny Nagenius, projektledare i Nacka kommun.

I programmet ingår också en upphöjning av Saltsjöbanan, som kommer att gå på en bro längs Sickla köpkvarter. Genom att ta bort den barriär som banan är i dag skapas förutsättning för mer attraktiva livsmiljöer. Det ger också bättre utrymme för kontor och butiker och därmed en mer levande stadsdel.

I de nya bostadskvarteren kommer gröna platser med flera funktioner att skapas. Här kan gamla träd, nya fruktträd, vattendammar, gröna väggar och gröna tak finnas. De som bor här har en plats för umgänge och lek samtidigt som man tar hand om dagvatten på ett bra sätt och bidrar till biologisk mångfald.

– Runt Sickla skola och i Svindersberg, mellan Alphyddan och Finntorp har arbete med detaljplaner startat. En del av marken i programområdet är kommunal och kommer att säljas till byggherrar genom markanvisning, berättar Petra Carlenarsson, projektchef i Nacka kommun.

Läs det antagna programmet för Planiaområdet

Sidan uppdaterades: