Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu är de vinnande byggherrarna för Älta torg utsedda

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Hökerum Bygg AB är föreslagna att tilldelas mark vid nya Älta Torg och bygga 235 bostäder och en förskola. Markanvisningarna ger en intäkt till Nacka kommun på cirka 230 miljoner kronor.

- Nya Älta Torg ska bli en attraktiv mötesplats för kultur, service, handel och nya bostäder. Nu är vi ett stort steg närmare visionen "Ännu mera Älta" säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

En ny lokalisering för centrum med handel och bostäder närmare Ältavägen planeras och centrum bildas kring ett nytt torg, Älta Torg, i anslutning till Ältavägen. Förutom Wallenstam AB blir det Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Hökerum Bygg AB som kommer att förverkliga det nya torget med cirka 400 nya bostäder, handel och mötesplatser för bland annat kultur.

- Det känns mycket positivt att få vara med och utveckla framtidens boendemiljöer i Nacka, säger Pero Popovski, vd på Wästbygg Projektutveckling Stockholm.

- Vi ser fram emot det spännande arbetet med att utveckla Älta Torg och få vara med och bygga framtidens Nacka, säger Henrik Wästervall, projektutvecklare, Hökerum Bygg AB.

Just nu pågår arbete med detaljplanen för torget och samråd planeras kring årsskiftet. Utbyggnaden beräknas vara klar 2023.

Tilldelningsbeslut av markanvisningen fattas av kommunstyrelsen 24 oktober 2016. Planprogrammet för Älta centrum med visionen Ännu mera Älta 2025, ligger till grund för den fortsatta planeringen.

Läs mer om projektet

Sidan uppdaterades: