Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sanering vid cisternområde på Kvarnholmen

Sedan 2016 pågår ett stort saneringsprojekt på sydöstra Kvarnholmen. Det som behöver tas om hand är lösningsmedel som trängt ner i sprickor i berget. Projektet är det hittills största i landet där den aktuella metoden används.

Se fler nyheter om

Viktiga delar av Sveriges industrihistoria har utspelat sig på Kvarnholmen. Innan KF anlade sina stora livsmedelsindustrier på ön fanns fabriker som tillverkade konstgödsel och starka syror. På södra sidan har det funnits en oljehamn, beredskapslager av bensin och cisterner där kemikalier förvarats. På en del platser har verksamheterna lämnat rester som behöver tas om hand. Därför är utvecklingen av Kvarnholmen också en stor saneringsinsats.

Berget värms och föroreningar sugs upp

Det som behöver saneras i det aktuella området, nära fästet för den nya bron över Svindersviken, är ämnen som trängt ner i sprickor i berget efter läckage av PCE (en kemikalie som använts bland annat på kemtvättar). Ämnet lagrades under 1960-talet i cisterner som fanns på platsen.

Saneringen går ut på att värma upp berget för att förgasa föroreningen. Byggherren borrar ett hundratal 30 meter djupa hål och installerar värmeelektroder i varje hål. Gaserna som uppstår vid uppvärmningen samlas upp med vakuumsug och transporteras i ledningar till ett reningsverk på Sillkajen på södra Kvarnholmen.

– Det är första gången metoden används för det här ändamålet i Sverige, och intresset för projektet är stort i miljösaneringsbranschen säger Göran Nilsson, miljöansvarig på Kvarnholmen utveckling (KUAB).
Miljöarbetet i östra cisternområdet - så går det till (information från KUAB)

En rapport när saneringsarbetet pågått i 20 veckor (maj 2017) visade att temperaturerna låg på planerade nivåer och att halten av föroreningar sjunker.

Ingen hälsorisk

Föroreningen utgör ingen hälsorisk för människor eller miljö i dag, eftersom den ligger djupt och det lilla som når ytan snabbt späds ut i luften. Men saneringen behövs för att säkerställa att PCE inte skulle kunna tränga in i byggnader. i framtiden

Samarbete och tydlighet

För att planering för ny bebyggelse ska fungera bra i områden där det kan finnas föroreningar krävs kompetens, bra samarbete och förståelse för de uppgifter olika parter har. Miljötillsynen i Nacka kommun har svarat för miljöprövning inför undersökningar och sanering. KUAB (Kvarnholmen Utveckling AB) har ansvaret för själva arbetena.

Stadsbyggnadsprojektet, som lett till en ny detaljplan där det förorenade området ingår, har anpassat sitt arbete till de utmaningar föroreningarna innebär. Planbestämmelserna har sedan utformats för att garantera att byggandet ska bli säkert.
Om planering på förorenad mark
Om stadsbyggandet på Kvarnholmen

Sidan uppdaterades: