Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun kräver skadestånd för skyddsvärd ek

Den stora eken vid foten av bergbanan i Nacka strand skulle enligt avtal skyddas, men fälldes ändå under en helg i februari. Nu begär Nacka kommun skadestånd av Carlyle för den olovliga trädfällningen.

Flera träd har måst fällas i samband med utbyggnaden i Nacka strand, men Nacka kommun och exploatören Carlyle hade kommit överens om att just denna ek skulle skyddas. Den klassades som skyddsvärd ur såväl biologiskt som ur landskaps- och stadsbildsperspektiv. Området där eken stod ingår i den gröna kilen för Nacka och Värmdö och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Anläggandet av den nya trappan anpassades också så att eken skulle kunna stå kvar.

För den omfattande skada som Carlyle har åsamkat kommunen genom att fälla eken kräver Nacka kommun att de betalar drygt 3 miljoner kronor i skadestånd.

Kommunen polisanmälde händelsen den 23 mars.

Sidan uppdaterades: