Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gestaltning och pris avgjorde markanvisningstävling

Det blir Storstaden Bostad som kommer att tilldelas mark på ”Nya gatan – sydöstra kvarteret” för att bygga bostäder. Storstaden Bostad har därmed vunnit en markanvisningstävling som utvärderades framför allt på gestaltning, men även på pris.

Nacka kommun hade särskilt efterlyst gestaltningsförslag som är djärva och uttrycksfulla.

- Förslaget är djärvt och ger Nacka en byggnad med stark egen karaktär. Det är identitetsskapande för platsen, en tydlig markering av att staden börjar här. Det är en klassiskt inspirerad byggnad som samtidigt ger en öppen känsla, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Illustration: Storstaden Bostad / Vera Arkitekter

Samtidigt som gestaltningen var en avgörande faktor i markanvisningstävlingen blev det ett rekordhögt pris, 18 819 kr per ljus BTA, vilket är det högsta priset hittills i Nacka.

Markanvisningstävlingen omfattade cirka 140 lägenheter, totalt 11 000 BTA Bostad med fri upplåtelseform, samt 2 000 BTA lokaler.

Storstaden Bostad utvecklar bostäder i Stockholms län och projektet kommer finansiellt att bedrivas i samarbete med Einar Mattsson Projekt AB.

Tilldelningsbeslutet fattades av kommunstyrelsen i Nacka den 3 april. Det är den tredje markanvisningen som genomförts inom stadsbyggnadsprojektet Nya Gatan, i det område som är tänkt att bli ett naturligt centrum av Nacka stad.

Läs mer om Nya gatan här.

Sidan uppdaterades: