Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka kommun överklagar domen om Bergs gård

Enligt mark- och miljödomstolen hade inte Nacka kommun tillräckliga skäl för att säga upp Circle K's tomträttsavtal i Bergs gård. Trots Tunnelbaneavtalet anser domstolen att det saknas nödvändiga statliga och regionala beslut som gör att Bergs oljehamn kan avvecklas. Nacka kommun har överklagat domen.

​- Vi är överraskade över domstolens beslut. Domstolen har inte förstått att Nacka bygger stad. Det måste vara möjligt för Nacka kommun att kunna använda den mark man äger och kunna bygga bostäder i stället för att lagra olja där, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bergs gård del av Tunnelbaneavtalet

Planerna att bygga bostäder vid Bergs gård ingår som en viktig del i Tunnelbaneavtalet där Nacka kommun kommit överens med staten och Stockholms läns landsting om att bygga omkring 13 500 nya bostäder, något som är av stor vikt för hela regionen och Sverige.

- Det är ett mål som har fått ett felaktigt beslut. Bergs gård ligger inom influensområdet för tunnelbanan och är en viktig del för att kommunen ska kunna bygga bostäder enligt ingångna avtal med staten och SLL samt enligt kommunala och regionala utvecklingsplaner för bostadsbyggande och stadsutveckling, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Utvecklingen av bostäder förhalas

Visionen att omvandla Bergs gård från oljehamn och ett hållbart område för boende har drivits av Nacka kommun sedan början av 2000-talet.Visionsbild, Bergs gård (Bild: Tengbom)

Den rättsliga tvisten handlar om Nacka kommun har rätt att säga upp Circle K från ett tomträttsavtal som träffades 1958. Avtalet går ut den 31 december 2018 och domen, som kommer att överklagas till Svea hovrätt, innebär att processen med att utveckla omkring 2000 bostäder vid Bergs gård förhalas ytterligare. Nästa möjliga tillfälle för kommunen att säga upp tomträtten är år 2059.

- Domstolen säger att det inte finns något uttalat stöd från regionalt håll att avveckla bränsledepån till förmån för bostäder. Detta är mycket förvånande mot bakgrund av det regionala och statliga stöd som finns för att lösa den akuta bostadsbristen. Det är otänkbart att vänta till 2059 med att bygga bostäder på platsen, därför ska vi överklaga, fortsätter Mats Gerdau.

För att kommunens överklagande ska kunna tas upp för prövning i domstol krävs prövningstillstånd. Den 3 oktober 2017 beslutade mark- och miljööverdomstolen att bevilja prövningstillstånd i frågan.

Sidan uppdaterades: