Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Ny rapport: Nacka mäter och planerar för förutsägbar framkomlighet

Ansträngt för Slussenresenären, fler som cyklar och åker båt samt färre avstängningar av Södra länken. Det är några av slutsatserna i Nackas nya rapport om restider och framkomlighet.

- Vi följer noga hur restider och resvanor utvecklas. För att säkra pålitlig och förutsägbar framkomlighet när Nacka bygger stad är det viktigt att vägarna används effektivt. Och mätningarna är viktiga pusselbitar för oss när vi planerar trafiksystemen under och efter byggtid, säger Bengt Stenberg, chef vid trafikenheten i Nacka kommun.

Analys av restider

I rapporten, som är en uppföljning till rapporten”Framkomlighet i Nacka” , summerar kommunen restiderna för år 2017. I det ingår analys av hur den regionala trafiken påverkar Nackas resenärer samt hur restiderna i kollektivtrafiken respektive för bil och cykel utvecklas och förändras.

En slutsats är att kollektivtrafikens framkomlighet mot Slussen och på Stadsgårdsleden begränsas av Slussens ombyggnad, vilket gör att köerna mellan Henriksdal och Slussen ökade mellan 2016 och 2017.

Fler båtpendlar

- Vi ser att pendelbåtlinje 80 – sjövägen – har fått fler resenärer. Även antalet cyklister ökar stadigt. Det är glädjande eftersom dessa resenärer kanske annars hade valt att åka bil, vilket skulle öka belastningen på vägarna, säger Bengt Stenberg.

För biltrafiken är restiderna i stort sett oförändrade år 2017 jämfört med året innan. Och för Södra länken håller den positiva trenden för år 2016 i sig. Både antalet avstängningar och den sammanlagda tiden då länken är stängd fortsätter att minska. Anledningen är att Norra länken avlastar.

Anpassa resandet

- Nackas resenärer har under de senaste åren påverkats till största delen av byggprojekt och vägarbeten utanför kommunen. Men framöver, allteftersom västra Sicklaön byggs ut, behöver vi i allt större utsträckning också anpassa vårt resande efter det som pågår inom Nacka, säger Bengt Stenberg.

Ett sätt för Nackaresenären att hålla sig dagligen uppdaterad om trafikläget i Nacka och i hela länet är att ladda ned appen Trafiken.nu där trafikpåverkande arbeten rapporteras in. Informationen från trafiken.nu möjliggör för resenären att göra aktuella individuella val kring sitt resande.

Fakta om mätningarna i rapporten
Restider för bil kommer från Trafik Stockholms mätstationer och från trafikdataleverantören TomTom. Restider för cykel är uppskattade snitthastigheter samt verklig cykeltid. Övrig trafikpåverkande information, till exempel trängselskatten, ingår också i analysen.

Läs rapporten här (PDF-dokument, 1,6 MB)

Sidan uppdaterades: