Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltsjöbanans upphöjning: Öppet hus om miljön

Blir mina jobbresor längre? Påverkas turtätheten under byggtid? Och hur ser det ut när det blir färdigt? Det var några av frågorna som 50-talet besökare ställde till Nacka kommuns experter vid ett öppet hus i veckan om hur Saltsjöbanans upphöjning påverkar miljön.

Det öppna huset ingår i ett samråd för Nacka kommuns miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt för Trafikförvaltningens järnvägsplan respektive MKB.

En jämn ström av besökare, många av dem från närområdena Finntorp och Alphyddan, passade på att komma förbi Dieselverkstaden för att prata med och lämna synpunkter till Nacka kommun och till Trafikförvaltningen. Flera av dem var intresserade av vad som händer med Värmdövägen och med tillgängligheten.

"Vill veta hur vi påverkas"

- Det blir säkert väldigt fint när det blir färdigt, men vi som bor i Alphyddan berörs av flera olika bygg- och vägarbeten samtidigt, vi vill veta hur vi påverkas, sa en av besökarna.

På plats var experter på buller och miljö. Förutom att få svar från Nacka kommun om miljön gick det också att ställa frågor om utvecklingen av Sickla och framväxten av Nacka stad.

Del av utvecklingen av Sickla

- Vid ett öppet hus kan medborgarna fråga de som jobbar med projektet om vad som ska göras, när och varför. Vi kan beskriva projektet mer ingående och sätta in det i ett större sammanhang. Att höja upp Saltsjöbanan på en bro är en viktig del av utvecklingen av Sickla och av Nacka stad. Det handlar om att skapa en levande stadsmiljö med plats för alla, säger Fredrik Lidberg, projektledare vid exploateringsenheten, Nacka stad.

Insyn och delaktighet

För ett par år sedan hölls ett samråd om detaljplanen. Den här gången har medborgarna fram till den 6 november möjlighet att tycka till om hur projektet påverkar miljön.

- De öppna husen är ett av flera forum som gör framväxten och utvecklingen av Nacka stad transparent för medborgarna och där det finns möjlighet att ställa frågor om projektet. Det är centralt att Nackaborna är delaktiga genom att sända in samrådsyttranden. Utöver samrådsprocessen och öppna hus jobbar vi med insyn och kommunikation på många andra sätt, säger Fredrik Lidberg.

Läs mer om upphöjningen av Saltsjöbanan här
Läs mer om vad som händer i Nacka stad här

Sidan uppdaterades: