Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nu bygger vi Nacka stad

En superkommun, ett dynamiskt näringsliv, ledande byggaktörer och 103 000 Nackabor. Tillsammans är vi alla viktiga pusselbitar till framtidens Nacka. Men vi måste dra åt samma håll för att Nacka stad ska blir en attraktiv plats för människor att bo och arbeta i. Och vi ska ha roligt på vägen dit! Det var frågor som diskuterades när ett 20-tal byggaktörer inom centrala Nacka, Sickla samt kommunen träffades vid byggherremöten i november.

Vid mötena för centrala Nacka respektive Sickla träffas exploatörer och kommun för att tala om gemensamma frågor, om var byggprojekten befinner sig samt hur arbetet kan bedrivas så effektivt och med så lite störningar som möjligt.

Näringslivsfokus

Vid byggherremötet för centrala Nacka för en dryg vecka sedan, det femte sedan i våras, var näringslivet i fokus. Tidigare har bland annat trafik och framkomlighet varit ett tema.

Näringslivschef Anders Börjesson framhöll Nackas styrkor för att säkra ett livskraftigt och dynamiskt näringsliv som kan bidra till de 10 000 arbetsplatser som planeras i Nacka stad. Att Nackas befolkning, som helhet, är bland de mest välutbildade i landet är en stor fördel för de företag som väljer att etablera sig.

- I Nacka kommun finns över 14 000 företag, tre nya startas varje dag. I länet är det bara Stockholm som har fler. Företagen i Nacka är bland de mest lönsamma i Sverige. Här finns Stockholm Fashion District, ett av Europas största modekluster. Nacka har modern industri i kombination med småskaligt expansivt entreprenörskap, sa Anders Börjesson.

Viktigt med rekreation och idrott

En annan fråga som diskuterades var platsens egen attraktionskraft för att rekrytera och behålla talanger och entreprenörer. Här nämnde flera deltagare möjligheten till rekreation och idrott som nyckelfaktorer för få människor att vilja bo och arbeta här. Att Nacka är en erkänt stark skolkommun är en stor fördel för rekrytering och näringsliv. Några lyfte att framkomlighet och samordning under byggtid är viktigt för att kommunen inte ska tappa tempo och attraktionskraft under kommande år.

Även på Sicklas byggherremöte, som kommunen höll samma vecka, var byggtid och logistik uppe för diskussion. Transparens och kommunikation - att tala om och visa var vi är, vart vi är på väg och varför - nämndes som framgångsfaktorer.

Hållbart byggande

På båda mötena berättade stadsarkitekt Nina Åman om hållbart byggande och om vikten av blandad bebyggelse och mötesplatser liksom betydelsen av närhet till skola, fritid, idrott och kultur. Läs mer här

Byggherremöten hålls regelbundet under bygget av Nacka stad. Syftet är erfarenhetsutbyte och att se vad som kan förbättras för att sedan hitta gemensamma lösningar.

Snart fler möten

Och fler möjlighet till samverkan mellan kommun och byggherrar blir det. I morgon torsdag den 29 november arrangerar Nacka kommun en stadsutvecklingsdag där byggherrar, politiker och tjänstemän får möjlighet att träffas och bidra med sitt perspektiv på hur framtidens stad ska byggas. Läs mer här

Sidan uppdaterades: