Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nacka strand - trappa avstängd på grund av ombyggnation

Trappan mellan kajen och J V Svenssons torg i Nacka strand är avstängd januari till november 2019. Gående hänvisas via Augustendalsvägen, genom grönområdet öster om bostadsrättsföreningen The View.

Skanska bygger om trappan mellan kajen och J V Svenssons torg i Nacka strand. Trappan kommer därför att vara avstängd januari till november 2019. Den alternativa vägen är skyltad.

Trappan stängs av säkerhetsskäl

Trappan stängs för att säkerställa att ingen skadas under ombyggnationen. Det finns tyvärr ingen möjlighet att hålla delar av trappan öppen.

Gå runt via Augustendalsvägen när trappan är avstängd

Bild nedan: Alternativ väg via Augustendalsvägen, genom grönområdet öster om bostadsrättsföreningen The View, enligt kartbilden.

Bild: Alternativ väg via Augustendalsvägen, genom grönområdet öster om bostadsrättsföreningen The View. (Bild, 123 kB)

Bild ovan: Trappan sedd nerifrån kajen. Så här fin blir den när den är utbyggd och klar i slutet på 2019. Visionsbild Sweco.

Den norra delen av trappan ska breddas och bli mer integrerad i den kommande utvecklade parkmiljön samt ansluta till kajen på ett välkomnande sätt. Trappans södra del breddas också. På så vis blir mötet med J V Svenssons torg tydligare och nya utblickar möjliggörs från torget.

I Skanskas arbete med att bygga om trappan ingår följande:

  • Övre delen av trappan breddas, vilket kräver ett större ingrepp i befintlig underliggande konstruktion.
  • Övriga underliggande konstruktionsdelar ska undersökas och säkerställas.
  • Skanska behöver även marksanera större delar av det det markområde som är närmast.
  • I arbetet ingår även att förbereda renoveringen av snedbanehissen som trappan gränsar mot.
  • Slutligen ska den nya trappan och den nedre delen av parken finplaneras.

Nacka kommun ska ta över huvudmannaskapet för trappan senare, och vill säkerställa att konstruktionen är fullgod och att trappan har en kommunal standard.

Utbyggnationerna sker i samband med stadsutvecklingsprojektet Nacka strand norra branten detaljplan1.
Läs mer om projektet här.

Sidan uppdaterades: