Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Kommunen överklagar föreläggande om vatten- och avloppsutbyggnad

Nacka kommun har överklagat tre förelägganden från Länsstyrelsen om att inrätta VA-verksamhetsområde samt bygga ut vatten och avlopp i Vikingshill-Sommarbo, Dalvägen-Gustavsviksvägen samt Mjölkudden-Gustavsviks gård. Kommunen har hela tiden planerat för att ansluta områdena till det kommunala vatten- och avloppssystemet, men behöver mer tid för att genomföra utbyggnaden.

Områdena Vikingshill-Sommarbo (även kallat område C), Dalvägen-Gustavsviksvägen och Mjölkudden-Gustavsviks gård är i olika skeden för att få nya detaljplaner. Detaljplanen för Vikingshill-Sommarbo antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2018, men har överklagats till Mark- och miljödomstolen för överprövning. Detaljplanerna för Dalvägen-Gustavsviksvägen och Mjölkudden-Gustavsviks gård har nyligen varit ute på samråd respektive granskning, under perioderna 12 november till 19 december 2018, respektive 5 november 2018 till och med 10 december 2018.

I alla tre detaljplaner, eller förslag till detaljplaner, ingår utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Att bygga ut kommunalt vatten och avlopp är en viktig hälso- och miljöinsats som Nacka kommun successivt genomför i alla områden där en ökande andel av fastigheterna har omvandlats från sommarhus till permanenta bostäder.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att utbyggnaden kan ske snabbare än vad Nacka kommun bedömer är genomförbart. I februari fick Nacka kommun ett föreläggande om att bygga ut vatten och avlopp i Vikingshill-Sommarbo senast till ett och ett halvt år efter att föreläggandet vunnit laga kraft. I februari kom även förelägganden om att bygga ut de andra två områdena till 31 december 2022. Föreläggandena är inte knutna till någon påföljd.

Kommunens bedömning är att en tekniskt och ekonomiskt genomförbar utbyggnad i dessa stora och kuperade områden kan ta mellan tre och fyra år från det att entreprenaderna påbörjas. Nacka kommun har överklagat föreläggandena och begärt ytterligare tid för att utveckla sin talan och presentera en mer realistisk tidsplan för utbyggnaden.

Skulle någon enskild fastighetsägare drabbas av stora problem med vattenkvaliteten fram till dess att det går att ansluta bostaden till det kommunala VA-ledningsnätet, har kommunen möjlighet att ordna med tappställen för dricksvatten för matlagning och konsumtion.

För frågor, vänligen kontakta kommunens projektledare för respektive område.

Sidan uppdaterades: