Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu letar vi efter ormar och ödlor

Just nu tar vi reda på vilka arter av ormar och ödlor som finns i skogsområden i Birka, Ryssbergen, Järlahöjden och Nyckelviken. Det behöver vi känna till när vi bygger och utvecklar Nacka stad.
Snok

Viveca Jansson, kommunekolog svarar på frågor:

Varför görs en inventering av kräldjur?

– För att ta reda på om det finns ormar eller ödlor i skogsområden i Birka, Ryssbergen, Järlahöjden och Nyckelviken och vilka arter som i så fall finns. Det behöver vi känna till för att veta vilken hänsyn till arterna som krävs när vi bygger och utvecklar Nacka stad. En del arter är ovanligare än andra och vissa har ett starkare lagskydd för hur man behöver ta hänsyn till de miljöer de bor i. Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar, deras ägg och ungar.

Hur gör ni kräldjursinventeringen?

– Vi har lagt ut takpapp på marken som blir varm och under den uppvärmda skivan trivs ormar och ibland även ödlor. Vi bestämmer art på de ormar och ödlor vi hittar och registrerar ungefärlig ålder, storlek och hur många som vi hittar.

Takpapp som lockar till sig ormar och ödlor. Foto: Ann-Sofie Lindén, Calluna AB.

Hur kommer ni använda informationen ni får in?

– Det företag som gör inventeringen åt oss kommer att ge förslag på åtgärder som kan göras för att arterna ska kunna leva vidare i Nacka. Åtgärdsförslagen beror på vilka arter som hittas.

Hur länge pågår inventeringen?

– Inventeringen pågår under mars till oktober. Under den tiden kommer takpappen att ligga kvar.

Vad ska jag tänka på om jag hittar takpapp i skogen?

– Att låta den ligga kvar orörd där du hittade den. Skolor och förskolor i området har fått särskild information om inventeringen.

Läs mer om hasselsnok
Läs mer om kopparödla
(Sveriges lantbruksuniversitets hemsida, källa Artdatabanken)

Sidan uppdaterades: