Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande av bygglov för Boo gårds skola

Överklagandet av bygglov för Boo Gårds skola har fått avslag i Mark- och miljödomstolen. De förberedande arbetena för att bygga den nya skolan fortsätter.

Bygglovet för ny skola och parkering som antogs av kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd den 26 september 2018, har överklagats av fyra privatpersoner, först till Länsstyrelsen, som avslog överklagandet och gav kommunen rätt, och därefter till Mark- och miljödomstolen. Den 23 maj meddelade Mark- och miljödomstolen att överklagandet avslås.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen senast den 13 juni.

Kommunens entreprenör fortsätter att förbereda det som går för att kunna påbörja rivning och nybygge så snart bygglovet vinner laga kraft. Boo Gårds skola beräknas stå klar till hösten 2021. Kommunen planerar även att söka bygglov för en ny sporthall. Den beräknas vara klar år 2023.

Boo Gårds skola ska ersättas med en ny skola med högre kapacitet och plats för fler elever. Dagens byggnader ska successivt rivas och ersättas med nya. Under tiden kommer undervisningen att bedrivas i paviljonger. Förberedande arbeten i form av montering och inredning av ersättningspaviljonger, vissa markarbeten och förbättring av angöringen till skolan för lämning och hämtning har redan påbörjats.

Webbsidan för Boo Gårds skola uppdateras fortlöpande med information om projektet.

Sidan uppdaterades: