Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nu utlyses första markanvisningstävlingen i Henriksdal

Henriksdal ska utvecklas och bli en del av Nacka stad, med stadsgator, mer sammanhängande kvartersbebyggelse och bättre anknytning till stadsdelarna runt omkring. Samtidigt ska det mesta av den orörda naturen bevaras och göras mer tillgänglig. Nu utlyses den första markanvisningstävlingen för området.

Nacka kommun bjuder in till markanvisningstävling för Henriksdalsbacken, Etapp 1 i Henriksdal. En ankarbyggherre kommer att tilldelas en markanvisning om cirka 10 000 kvm BTA Bostad och 1 000 kvm BTA lokal inom området. Anbud utvärderas främst på anbudsgivarens redovisade referensprojekt och genomförandekompetens.

Ankarbyggherrens uppgift är att ta fram en detaljplan tillsammans med kommunen, bistå med genomförandekompetens samt säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande för området.

Markanvisningsområdet har ett ospecificerat läge längs med Henriksdalsbacken, del av fastighet Sicklaön 37:11. Denna markanvisning omfattar cirka 10 000 kvadratmeter BTA bostad och bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. Hela detaljplanen kommer att omfatta cirka 45 000 kvm BTA bostäder.

Övrig kvartersmark inom planområdet kommer att anvisas i ett senare skede. Nacka kommun kommer att upplåta den anvisade marken med tomträtt. Den årliga tomträttsavgälden, som bygger på två oberoende värderingar, kommer att vara 214 kr/kvm BTA under en första tioårig avgäldsperiod.

Stadsdelen Henriksdal

Henriksdal är ett område med centralt läge, precis vid gränsen mellan Nacka och Stockholm, och med mycket goda kollektivtrafikförbindelser i
närheten. Området domineras i dag av Henriksdalsringen, som reser sig som en borg på bergets krön. Intill finns värdefull naturmark, som i stor
utsträckning ska bevaras och göras mer tillgänglig.

Ett detaljplaneprogram för Henriksdal antogs i januari 2018 och omfattar 1 600–1 900 nya bostäder, ett utvecklat skolområde, nya förskolor, kontor och handel. Målet är att skapa en sammanhängande stadsmiljö i Henriksdal och ta vara på värden som vackra utblickspunkter, värdefull naturmark och arkitektur. Programmet möjliggör förbättrade kommunikationer med buss, samt gång- och cykeltrafik.

I samband med den första etappen av stadsutvecklingen i Henriksdal ska
möjligheten till en gång- och cykelbro mellan Henriksdalsberget och den kommande tunnelbanestationen i Sickla utredas med syftet att förbinda de befintliga och kommande bostäderna i området med tunnelbanan. Även en hiss från Henriksdalsberget ner till Kvarnholmsvägen och de busslinjer som finns där ska utredas.

Tävlingen startar 19 juni och avslutas 4 september 2019.

Läs mer och ta del av alla underlag och handlingar här

Sidan uppdaterades: