Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skanska får krossa sten på Nya gatan

Den 4 juni antog miljö- och stadsbyggnadsnämnden Skanskas anmälan om att krossa sten på arbetsområdet Nya gatan. Krossningen får pågå fram till den 31 december 2019.

Skanska påbörjar nu planeringen för detaljer kring krossningen. När Skanska vet om och när krossningen startar uppdateras information om det här på hemsidan.

Tillfällig stenkross lokalt på Nya gatan

Nacka bygger stad och på Nya gatan, vid stadshuset, ska fyra kvarter byggas. Där spränger Skanska bort berg för att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar.

I våras gjorde Skanska en anmälan till Nacka kommun om att tillfälligt få krossa sten på arbetsområdet Nya gatan till den 31 december 2019. Den 4 juni antog miljö- och stadsbyggnadsnämnden Skanskas anmälan, med flera krav från tillsynsmyndigheten miljöenheten om åtgärder för att hålla nere buller och damm. Enligt beslutet får Skanska krossa sten under helgfria måndagar till fredagar klockan 7-17.

– Beslutet att godkänna en kross fattades av en enig nämnd. Krossen omfattas av flera skyddsåtgärder och ska inte innebära högre ljudnivåer än vad som idag finns på byggarbetsplatsen. Att krossa på plats leder till minskade transporter, lägre klimatpåverkan och ökar återvinningen av bergmassor vilket är positivt, säger Cathrin Bergenstråhle (M), miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Skanska följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller samt mäter kontinuerligt luftens partikelhalt för att säkerställa att de inte överskrider tillåtna nivåer. Bevattning av området och borriggar utrustade med centraldammsugare minskar damm.

Läs de politiska handlingarna. (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden/2019/20190604)

Nacka kommuns samarbete med Skanska

Skanska har som uppdrag av Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas nya stadskvarter.

Följ arbetet på Skanskas blogg.

Utvecklingen i centrala Nacka

I centrala Nacka skapas nya stadskvarter med 6 000 bostäder, 7 000 nya arbetsplatser samt butiker, restauranger och service. Fotbollsplaner, sporthallar och skolor tillsammans med stadspark, nya torg och spännande arkitektur gör stadsdelen trivsam och levande. Här blir det lätt och tryggt att gå, cykla eller åka buss. När tunnelbanan är utbyggd till Nacka, åker du till Stockholms city på 12 minuter. Och natur och hav är fortfarande nära.

Läs mer på nacka.se/centralanacka

Sidan uppdaterades: