Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu börjar vi krossa sten på Nya gatan

På Nya gatan, stadshusområdet, planerar Nacka kommun för cirka 600 bostäder. Skanska gör det förberedande markarbetet och spränger bort berg på området. I mitten av nästa vecka kommer sten att börja krossas på plats.

Sprängning och krossning pågår året ut, därefter börjar byggaktörerna bygga hus och första inflytt planeras under 2021.

Här förbereder vi för fyra nya kvarter. Berget ska krossas inuti tältet.nyagatan190823.jpg

Klart för att börja krossa sten

I våras gjorde Skanska en anmälan till Nacka kommun om att tillfälligt få krossa sten på arbetsområdet Nya gatan till den 31 december 2019. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antog Skanskas anmälan och efter förberedelser är nu Skanska klara att börja krossa sten i början av vecka 38.

Buller och damm

Krossningen innebär buller och damm men inte mer än vad nuvarande arbeten orsakar. Containrar och ett stort tält runt stenkrossen dämpar bullret. I tältet finns en vattenkanon som skapar en vattendimma som minimerar spridning av damm utanför tältet.

Skanska följer Naturvårdsverkets krav för buller och gör kontinuerliga mätningar för att säkerställa att bullret inte överstiger tillåtna värden.

Det ljudisolerade tältet är 9 meter högt, 10 meter brett och 22 meter långt. taltet.jpg

Miljövinster

Stenen som krossas används på arbetsområdet till att bygga vägar eller etableringsytor. Eftersom stenen inte behöver köras iväg för att krossas sparas omkring 60 tunga lastbilstransporter in per dag. Varje transportsträcka som sparas in är 70 km.

Arbetstider

Krossa sten: klockan 7-17, vardagar, året ut.
Spränga: klockan 10, 12 och 14 med klockan 15 som reservtid, året ut.
Generella arbetstider på området: klockan 6.30-19.

SMS-tjänst för sprängning

Du kan få ett SMS cirka 30 minuter före sprängning. För att anmäla dig till SMS-tjänsten, skicka namn och mobilnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:a till 072-533 93 12. Du kan när som helst avanmäla dig.

Följ arbetet på http://nackastadblogg.skanska.se

Läs mer om Nya gatan på nacka.se/nyagatan

Nya gatan - en del av utvecklingen i Nacka

Centrala Nacka kommer att genomgå en stor förändring de närmaste åren. Här i kärnan av Nacka stad ska cirka 6 000 nya bostäder och 7 000 nya arbetsplatser byggas, samtidigt som Nackaborna får en levande stadspark och ett nytt grönt stråk på överdäckningen över Värmdöleden. Mötesplats Nacka blir den nya knutpunkten för tunnelbana och bussar. Nya gymnasier och Vercity, en galleria för högre utbildning, kommer att sätta sin karaktär på området, tillsammans med flera nya idrottshallar och bollplaner.

Sidan uppdaterades: