Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stort intresse för att bygga Henriksdalsbacken

Ett stort antal byggaktörer har deltagit i den första markanvisningstävlingen i Henriksdal, där en ankarbyggherre för området Henriksdalsbacken ska utses.

– Markanvisningstävlingen går ut på få fram den byggaktör som är bäst lämpad att i samarbete med kommunen ta fram den nya detaljplanen för Henriksdalsbacken. Det är ett nytt arbetssätt som vi inte har prövat tidigare, och därför är det mycket glädjande att vi fått ett så stort gensvar från byggaktörerna, säger Therese Rosberg, kommunens projektledare för Henriksdal.

Den vinnande byggaktören kommer att få bygga de första nya bostäderna, 100 hyresrätter, samt lokaler på cirka 1 000 kvadratmeter. I detaljplaneområdet ska det totalt bli cirka 450 nya bostäder, en ny förskola och lokaler. Lokalgatan Henriksdalsbacken ska också byggas om och bli tryggare och trevligare, med cykelbana, gångbana och trädplanteringar. Vändslingan ska utvecklas till ett torg med lokaler i bottenvåningarna.

– Nu ska vi gå igenom alla anbud och se om vi behöver be om kompletteringar. Därefter får vi en diger uppgift i att granska och utvärdera, säger Therese Rosberg.

Sista dag för att lämna in anbud var den 4 september, och en vinnare ska utses före årets slut. Senast i september 2020 ska det första förslaget till detaljplan vara färdigt för samråd.

Sidan uppdaterades: