Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Trafikpåverkande arbeten i Orminge i sommar

Utbyggnaden av Orminge är i full gång. Här får du en samlad bild över de arbeten som påverkar dig mest i sommar.

Mensättravägen

Ombyggnaden av Mensättravägen i Orminge är i full gång. Sträckan mellan Skarpövägen och Edövägen planeras slutföras i augusti, resterande arbeten ska vara klara i oktober. Då får gatan fyra nya cirkulationsplatser och en ny gång- och cykelväg till Orminge centrum, vilket tydligare binder samman Orminges olika delar med varandra.

Kanholmsvägen

Delar av Kanholmsvägen är avstängd för bil- och busstrafik. Trafiken leds om genom den nya cirkulationsplatsen vid Utövägen/Mensättravägen.

Arbeten vid södra infarten till centrumparkeringen

Nu asfalteras körbanan samt gång- och cykelvägen vid Utövägen ner mot centrum. Arbetet ska vara klart vecka 29.

I mitten av juli byggs en ny tillfällig väg in mot Orminge centrum, den tillfälliga vägen nås från cirkulationsplatsen vid Mensättravägen/Utövägen och går förbi den tidigare infartsparkeringen vid Toyota och Kanholmsvägen. Under tiden som den tillfälliga vägen är i drift kommer fjärrvärme och vatten- och avloppsledningar att läggas i marken. Redan nu har förberedande arbeten med uppställning av skyddsbarriärer och asfaltering påbörjats.

Busstrafiken påverkar inte av omläggningen.

Den tillfälliga vägen kommer att användas fram till vecka 44, det vill säga månadsskiftet oktober/november.

Tillfällig väg Utövägen.jpg

Markarbeten vid Edövägen med start i mitten av augusti

I mitten av augusti leds trafiken om på en del av Edövägen. Arbetet genomförs som regel dagtid, nattarbete kan förekomma vid enstaka tillfällen. Under omledningen ska bland annat fjärrvärmeledningar läggas i marken.

Arbetet är klart i september.

Tillfällig väg EDÖVÄGEN.jpg

Här får du en samlad bild över alla större trafikpåverkande arbeten i Nacka sommar 2020.

Trevlig sommar!

Sidan uppdaterades: