Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Första förnyelseplanen i Sydöstra Boo har antagits

En ny detaljplan gör det möjligt att utveckla det tidigare sommarstugeområdet Solbrinken-Grundet till permanent boende, förbättra vägarna och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Måndagen den 12 oktober antog kommunfullmäktige detaljplanen för Solbrinken-Grundet i Sydöstra Boo. De tidigare sommarstugeområdena i Sydöstra Boo ska utvecklas och få möjlighet till permanent boendestandard genom förbättrade vägar och kommunalt vatten och avlopp. Först ut är detaljplanen för Solbrinken - Grundet.

Ny bebyggelse anpassas till områdets karaktär

I detaljplanen för Solbrinken-Grundet ingår cirka 190 fastigheter som får byggrätter för permanent boende samtidigt som kommunen övertar och förbättrar vägarna och bygger ut vatten och avlopp. Cirka 90 nya bostäder tillkommer i form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus anpassade till den småskaliga villakaraktären. Nya lokaler för verksamheter och kontor tillskapas längs Värmdöleden, som också kan hjälpa till att skärma av trafikbuller för bostäderna. Dessutom ska strandpromenad, badplats och park rustas upp.

Bättre vatten och minskade utsläpp

Att kommunen bygger ut vatten och avlopp innebär en stor förbättring av vattenkvaliteten genom minskade utsläpp från enskilda avlopp till Baggensfjärden och att de boende får kommunalt dricksvatten.

Detaljplanen Solbrinken-Grundet är ett av fem områden inom Sydöstra Boo där det pågår förnyelseplanering för att förse området med kommunalt vatten och avlopp och ge byggrätter anpassade för permanent boende. Under det närmaste halvåret planeras flera av detaljplanerna ställas ut på granskning eller antas.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Solbrinken-Grundet den 12 oktober 2020. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll tillkännagivits

Läs mer om detaljplanen på projektets webbsida

Sidan uppdaterades: