Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafiken leds om på Sickla industriväg

Arbetet med att bygga om Sickla industriväg till en modern och grön stadsgata fortsätter. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen på Sickla industriväg till norra delen av gatan. Sickla industriväg nås då främst via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria nås fortfarande via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Gatan är fortsatt avstängd för genomfart med motorfordon.

En modern och grön stadsgata växer fram. Den 23 november kl. 05.00 flyttar avstängningen till norra delen av gatan, i riktning mot Sickla Bro. Sträckan som stängs av är mellan Smedjegatan och Järnvägsgatan.

Karta över trafikomläggningen Sickla industriväg

Resande med bil

Sickla industriväg, Järnvägsgatan samt Nobelbergets bostadsområde nås via Järlaleden. P-huset i Sickla Galleria och verksamheter på Smedjegatan nås fortfarande via Värmdövägen. Övrig motortrafik hänvisas till alternativa resvägar. Avstängningen för genomfart med motorfordon gäller fram till våren 2022, då gatan är färdigbyggd.

Gående och cyklister

Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Sicklastråket är öppet under hela byggtiden.

Under första veckorna leds gående och cyklister norr om Sicklastråket, eftersom inflyttningen i Nobelberget, kvarter 1 pågår. Därefter sker omledning enligt kartan ovan.

Busstrafik

Hållplats Sickla station är fortsatt indragen. För linje 401, 403 och 491 hänvisas resenärer till hållplats Sickla allé i båda riktningar. För linje 469 hänvisas resenärer till hållplats Sickla bro i båda riktningar.
Planera din resa via SL:
sl.se

En ny stadsgata växer fram

Sickla industriväg byggs om till en modern stadsgata, med ökad trafiksäkerhet, trädplanteringar och mer plats för alla som cyklar och går. Första etappen är nu klar. Kommande tre etapperna utförs i riktning mot Sickla bro.

Arbetet beräknas bli klart våren 2022, då gatan öppnar i sin helhet.

Visionsbild Sickla industriväg

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sickla industriväg leder fram till Sicklas största knutpunkt för kollektivtrafik, som står inför en stor utveckling. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och förberedelserna för ett nytt stationshus och är i full gång.

När allt är klart och tunnelbanan är igång så har du ännu större möjligheter att välja den resa med kollektivtrafiken som passar dig bäst.

Nobelberget och Sicklastråket

Till väster om Sickla industriväg ligger Nobelberget, som är en del av den pågående utvecklingen i Sickla. Här byggs bostäder, arbetsplatser, service och trivsamma mötesplatser.

Från Sickla industriväg nås även Sicklastråket, som håller på att färdigställas. Stråket knyter samman Sickla med Hammarby Sjöstad och är ett smidigt val för dig som går eller cyklar.

För mer information

Sickla industriväg
Nobelberget
Vad som händer i Sickla
Region Stockholms utbyggnad av Blå linje till Nacka
Trafiken i Nacka

Sidan uppdaterades: