Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nu blir det möjligt att bygga fem mindre flerbostadshus i ett strandnära läge i Duvnäsviken

Den 14 december antog kommunfullmäktige detaljplanen för Morningside Marina i Duvnäsvikens södra sida, cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station.

Fem bostadshus med 40 lägenheter

Här planeras för fem flerbostadshus med cirka 40 lägenheter i tre våningar samt en suterrängvåning. I husens bottenvåning planeras det för verksamhetslokaler. De fem bostadshusen byggs i trä över sockelvåningen som utförs i betong. Bostadsdelen har både stomme och fasad av limträ. Varje hus består av tre volymer som kopplas samman av trapphuset. Det ger bebyggelsen en varierad och småskalig karaktär.

Utveckling av området och en ny strandpromenad

Morningside Marina ligger i utkanten av Saltsjö-Duvnäs där villabebyggelsen upphör och övergår i naturmark. Platsen för den nya bebyggelsen består av en cirka 25 meter bred kajplan mellan Saltsjöbadsvägen och vattnet. Småbåtshamnen blir kvar och en ny strandpromenad skapas längs den nya bebyggelsen. Den kommer att nås direkt från Saltsjöbadsvägen på båda sidor av planområdet och från sjösidan. I samband med den nya detaljplanen kommer även vatten- och spillvattenledningarna att byggas ut och det blir möjligt att försörja även angränsande fastigheter med kommunalt vatten- och avlopp.

Trafiksäkerheten förbättras

För att förbättra trafiksäkerheten för gång, cykel och motortrafik ska en upprustning av Saltsjöbadsvägen hela sträckningen från Strandpromenaden längst in i Duvnäsviken till marinan genomföras.

Morningside Marina artikel.jpgIllustrationen ovan är från gestaltningsprogrammet för Morningside Marina. Arkitekt: Deruell arkitekter AB.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Morningside Marina den 14 december. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll tillkännagivits om den inte överklagas.

Sidan uppdaterades: