Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Infartsparkeringen vid Järla skolväg stängs den 10 maj

Arbetet med att utveckla Centrala Nacka till en levande och grön stadsdel fortsätter. Detta innebär att infartsparkeringen vid Järla skolväg stängs den 10 maj. Även närliggande parkering stänger, men bara temporärt. I augusti öppnar den igen.

Värmdövägen byggs om till en trygg och grön stadsgata och till våren startar bygget av ett nytt kvarter med bostäder, service och ett torg strax öster om Järla skola. Detta innebär att infartsparkeringen vid Järla skolväg stängs. Även närliggande parkering påverkas.

Platserna där parkeringarna ligger ska bland annat användas som etableringsområde. Därefter ska torg och nya bostäder byggas.

Parkeringen stänger etappvis

Fjorton platser har redan stängt. Med start 3 maj stängs resterande platser för att stängas helt måndagen den 10 maj stängs. Sammanlagt berörs 43 platser. Närliggande parkering med 27 platser stänger också, men bara temporärt. I augusti öppnar den igen.

Var kan jag parkera istället?

För dig som vill infartsparkera, hänvisar vi till andra infartsparkeringar på Sicklaön eller i Nacka. För information se: Infartsparkeringar för bil och cykel i Nacka kommun

Du kommer även kunna göra kortare stopp för lämning och hämtning av barn, följ anvisningar på plats. I augusti kommer den del av parkeringen som inte är infartsparkering att öppna igen.

Karta som visar karta parkering vid Järla skolväg

Fler platser för infartsparkering i Nacka

Fler platser för infartsparkering behövs när fler personer flyttar till Nacka och för att fler ska resa med kollektivtrafiken.

- Vi vet att efterfrågan på infartsparkeringar är hög i Nacka. Vi har därför som mål att bibehålla eller öka antalet infartsparkeringsplatser de kommande åren, säger Ulrika Haij, chef för trafikenheten i Nacka kommun.

Här blir det fler platser för infartsparkering:

  • Vid Skuru utökas antalet platser med cirka 14 stycken vid Barnhemsvägen. Beräknas vara klart till hösten 2021.
  • Hasseluddens brygga. Antalet parkeringsplatser ökas från 30 till 50 stycken. Beräknas vara klart till våren 2022.
  • Solsidan station. Antalet platser ökas från 19 till cirka 40 parkeringsplatser. Beräknas vara klart till våren 2022.
  • Kommunen ser även över och förbättrar befintliga infartsparkeringar. Där det är möjligt kommer fler platser att skapas.

För att fortsatt uppnå målet kan fler platser tillkomma under kommande år.

Naturens lugn och stadens puls

Nacka utvecklas för människor som bor i Nacka idag, och för de som kommer att bo här imorgon. Det ska vara enkelt att bo i Nacka och det finns många alternativ för den som vill och behöver resa. Förutom stort utbud av bussar, så är Saltsjöbanan, Tvärbanan och pendelbåtar andra bra alternativ. I takt med att Nacka utvecklas, så görs även stora satsningar på infrastrukturen för alla trafikslag. Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka är redan i full gång och 2030 kan du resa in till Stockholms city på 12 minuter.

På Västra Sicklaön kommer det vara självklart med tillgänglighet till naturens lugn, lokala centrumets personliga prägel och stadens puls. Det gör också att det ont om ytor att bygga nya infartsparkeringar på.

- På Västra Sicklaön är utmaningen stor att hitta platser. Bebyggelsen är tätare och tillgängligheten till ytor är mindre, men vi kommer att skapa fler platser på andra ställen i Nacka, säger Ulrika Haij.

Läs mer om vad som planeras i området:
Nya gatan-Elverkshuset
Nytt kvarter med torg i Centrala Nacka
Del av Värmdövägen och Vikdalsvägen byggs om till stadsgata
Centrala Nacka

Sidan uppdaterades: