Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Kommunens webbkarta ligger för tillfället nere. Våra systemleverantörer arbetar med att åtgärda problemet.

September

Nu får fler möjlighet att bo i Fisksätra, ett av Nackas mest naturnära områden.

Cirka 375 nya bostäder byggs på mark som idag främst används till parkering. Centrumet utvecklas och får ett nytt torg. Utbyggnaden ska bidra till en levande stadsmiljö och ett tryggt och säkert centrum.

Nya bostäder, äldreboende och en förskola

Cirka 375 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, byggs i ett centralt läge nära kollektivtrafik och centrum. Dessutom byggs ett nytt äldreboende och en ny förskola. De nya byggnaderna ska samspela med de befintliga.

- Fisksätra entré är ett viktigt steg i utvecklingen av Fisksätra. Fler människor får nu möjlighet att bo och arbeta i ett av Nacka kommuns mest naturnära områden med närhet till bra service och kollektivtrafik. Detta, tillsammans med den nya multihallen som byggs och Viktor Rydbergs skola som öppnade i höst gör Fisksätra till en trygg och härlig plats där människor kan mötas, leva och bo. Säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

Nytt torg och nya lokaler i centrum

Detaljplanen möjliggör även en utbyggnad av centrum och ett torg planeras i anslutning till busshållplatser och tågstationen. Huvudgatan Fisksätravägen utvecklas till en mer levande lokalgata med trottoarer och cykelbana, busshållplats, kantstensparkering och träd.

- Med en blandning av olika boendeformer, av människor i olika åldrar med olika bakgrunder och erfarenheter vill vi utveckla Fisksätra till en ännu mer levande stadsdel. Att Fisksätra ska fortsätta präglas av gemenskap och närhet. För här finns närheten till varandra, men också till staden, havet och naturen. Säger Karin Linander, fastighetschef Stena fastigheter.

01. Entretorget.jpgVisionsbild av entrétorg till Fisksätra centrum. Arkitekt: Brunnberg&Forshed.

Fisksätra-670.pngVisionbild över Fisksätravägen, vy från väster. Arkitekt: Brunnberg&Forshed.

03. Torget.pngVisionsbild över torget i Fisksätra. Arkitekt Brunnberg&Forshed.

Detaljplanen för Fisksätra entré vann laga kraft 1 september 2021.

Sidan uppdaterades: