Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Dags att tycka till om planerna för nytt kvarter i Orminge

Nu presenteras ett förslag på ett nytt kvarter invid Sarvträsk i Orminge. Här planeras bostäder och ett särskilt boende för äldre. Verksamheter i gatuplan ska skapa mer liv och rörelse i området. Välkommen med dina synpunkter senast 4 november.

Kvarteret invid Sarvträsk

Kvarteret invid Sarvträsk öppnar upp sig mot naturen. Här planeras för cirka 120 nya bostäder i hus med fyra och sju våningar samt ett äldreboende i fyra till fem våningar. De olika byggnaderna inom kvarteret ska få egna uttryck men hålls samman av materialval, utformning, detaljer och gårdsmiljö. Byggnaderna som får fasader i tegel och puts planeras med en färgpalett som binder samman kvarteret med övriga kvarter som planeras i centrum. Verksamhetslokaler i gatuplan planeras för att skapa mer liv och rörelse i området.

Levande stadsmiljö

Den nya planen ska göra det möjligt att utveckla en attraktiv och levande stadsmiljö samtidigt som vi tar hänsyn till områdets naturvärden och skyddsvärda fåglar och groddjur. Planområdet är cirka 1,8 hektar och ligger i norra delen av Orminge centrum. I dag består området av en del av en infartsparkering samt naturmark med en sumpskog.

Granskning mellan 30 september och 4 november

Förslaget är utställt på granskning fram till den 4 november. Det betyder att detta är sista tillfället att lämna in synpunkter innan förslaget görs klart för beslut.

Läs mer, ta del av alla handlingar och se hur du kan lämna synpunkter: projektsidan för Sarvträsk

Välkommen med dina synpunkter senast 4 november 2021!

Norra sarvträsk NY artikel.PNGIllustration från gestaltningsprogram detaljplan Sarvträsk

Sidan uppdaterades: