Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stort steg framåt för utvecklingen av ett modernt centrum i Älta - nu har detaljplanen vunnit laga kraft

Ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och ett nytt äldreboende. Nu kan planerna för ett modernt centrumkvarter i Älta ta form genom en ny detaljplan för området. Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.

– Ältaborna har länge efterfrågat ett utvecklat centrum. Med den nya detaljplanen blir Älta centrum en attraktiv och levande mötesplats med fler bostäder, större kulturlokaler, utökad handel och service. I Älta utvecklas nu Nacka vidare med hög kvalitet. Alla kommundelar ska ha bra lokal service, vara attraktiva och långsiktigt hållbara, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Den nya centrummiljön blir mer utåtriktad och tillgänglig och bättre sammankopplad med sin omgivning med mer service och liv mellan husen. Det nya torget med sina gröna inslag är helt enkelt en kvalitetshöjning, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

– Äntligen kan vi påbörja byggnationen i Älta. Det är en efterlängtad byggstart efter ett omfattande utvecklingsarbete som kommer att bidra till fler hem i ett attraktivt område. Det som gör Älta så unikt är den direkta närheten till naturen, Ältasjön och den genuina småstadskänsla som vi vill fortsätta att bygga vidare på i vår utveckling, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam.

Älta är populärt med stor inflyttning

Inflyttningen till Älta är stor och utveckling med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. I centrum planeras för 950 nya bostadslägenheter och fler mötesplatser med en blandning av olika former av nya bostäder, skolor, förskolor, idrottshallar, äldreboenden och arbetsplatser. Bibliotek och kultur- och fritidsverksamheter finns i ett centralt placerat kvarter, med entréer vända mot torg och parkstråk.

Detaljplanen innebär också att den nya bebyggelsen ska utformas med en varm färgskala, där en variation av huskroppar med väl gestaltade och skiftande fasader skapar en variationsrik och intressant miljö. Särskild fokus ska läggas på utformningen av bottenvåningar mot allmän plats för att skapa en attraktiv miljö i ögonhöjd.

Detaljplanen för Älta centrumkvarter antogs av kommunfullmäktige 12 oktober 2020. Beslutet vann laga kraft 6 oktober 2021, vilket betyder att det finns en konkret plan för hur området kan utvecklas.

Nya Älta centrum beräknas vara klart cirka 2026.

Älta centrumkvarter artikel.jpgVisionsbild över Älta centrumkvarter med vy från Ältavägen. Visualisering Zynka visuals. Arkitekt Semrén & Månsson.

Mer information finns här: Älta centrumkvarter


Sidan uppdaterades: