Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Markarbeten inför bygget av nya bostäder och verksamhetslokaler vid Sarvträsk i Orminge

Under vecka 47 inleds en del störande markarbeten vid Sarvträsk. Det handlar om spont- och pålningsarbeten. Arbetet beräknas pågå fram till mars 2022.

Marken vid Sarvträsk, som ägs av fastighetsutvecklaren Magnolia, är en platserna som ska bebyggas med bostäder och verksamhetslokaler. Marken består av lera och behöver pålas och spontas för att kunna bära vatten- och avloppsledningar och så småningom byggnader.

När?

Arbetet pågår från november till mars 2022.

Vad är spont?

Spont är en stödkonstruktion som vanligtvis består av stål, trä, betong eller HD-polyeten och används till att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten.

Vad är pålning?

Pålning är en förkortning för pålgrundläggning och används i samband med byggnation av bland annat hus och vägar. Pålningen i detta fall innebär att pålar borras ner till berget där de gjuts fast med hjälp av betong och blir ett stabilt underlag. Detta är nödvändigt på vissa platser för att det ska vara möjligt att bebygga marken. Pålning är ett störande arbete även om arbetet inte ska överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplats.

Entreprenör som utför arbetet

Serneke utför arbetet vid Sarvträsk.

Orminges utveckling

Tryggt, tillgänglig och levande är de viktigaste ledorden när Orminge utvecklas. Planen är att centrumet ska vara klart 2028–2030. Då kommer det finnas nära 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten. Läs mer: nacka.se/orminge

Sidan uppdaterades: