Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Telegrafberget får utökad sjötrafik och ny busslinje

I december blir det enklare att resa med kollektivtrafik till och från Telegrafberget. Båtlinje 83 som redan körs på prov förlängs och får tätare trafik. Dessutom börjar busslinje 416 trafikera området.

Telegrafberget mellan Nacka strand och Hasseludden är ett nytt bostadsområde i Nacka. I samband med att SL går över till vintertidtabell den 12 december ökar möjligheterna att resa kollektivt och mer hållbart.

Utökad sjötrafik

Linje 83 trafikerar redan idag Telegrafberget för resor in till Strömkajen och nu förlängs försöket till och med augusti 2023. Dessutom kommer snabblinje 83X att börja trafikera bryggan, vilket är nytt för i år. Det innebär att samtliga båtar på linje 83 kommer att lägga till vid Telegrafberget från 12 december och att turerna ökar från tre stopp på vardagar per riktning till åtta stopp på vardagar. Under helgen blir det tre stopp per riktning.

Buss börjar trafikera Telegrafberget

Den 12 december börjar den nya busslinjen 416 att trafikera Telegrafberget mellan Telegrafberget och Orminge centrum. Trafikeringstid blir cirka klockan 6.00-21.30 på vardagar och cirka klockan 9.30-21.30 på helger. På vardagar kommer det att vara 30-minuterstrafik på morgonen fram till cirka 9.30 och även på eftermiddagen mellan klockan15.30-19.30. Övrig tid 60-minuterstrafik. När den nya linjen införs utgår de avgångar mellan Orminge centrum och Kummelbergets industriområde som idag körs med linje 444.
Här kan du läsa mer om utvecklingen av Telegrafberget.

SL-trafikförändringar i övriga Nacka

Ektorp

Busslinje 405 Hornsberg – Ektorp centrum förlängs till Nacka sjukhus.

Jarlaberg

Busslinje 71 behåller sin nuvarande sträckning till Jarlaberg.

På Region Stockholms webbsida kan du läsa mer om SL-trafiken i Nacka.

Sidan uppdaterades: