Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikomläggning och nattarbete i Nacka strand

Arbetet med att anpassa gator och ledningar för framtiden fortsätter. Nu behöver trafiken på Tändkulevägen ledas om fram till april. Natten 21–22 mars ska busshållplatserna på Augustendalsvägen asfalteras.

Arbetena är en del i att säkra viktig infrastruktur när Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel med nya mötesplatser, bostäder, fler arbetsplatser och en utvecklad service.

Trafikomläggning på Tändkulevägen

Trafik till och från Augustendalsvägen leds om till en tillfällig väg. Även cyklister och gående leds om till den tillfälliga vägen. Följ skyltningen på plats.

Nattarbete på Augustendalsvägen 21–22 mars

Natten den 21-22 mars mellan 22.00 och 05.00 kommer körytorna vid busshållplatserna på Augustendalsvägen asfalteras. Även så kallade potthål kommer att lagas. Busshållplatserna på Augustendalsvägen kommer inte trafikeras under natten. Keolis informerar sina resenärer.

Tändkulevägen artikel.jpg

Frågor och synpunkter

John Henricson john.henricson@nacka.se
Nacka kommun, Enheten för Bygg och Anläggning
Telefon: 08-440 17 42

Sidan uppdaterades: