Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sarvträsk detaljplan vinner laga kraft

Mark- och miljödomstolen har meddelat att detaljplan för Sarvträsk har vunnit laga kraft i ett slutligt beslut den 27 april. Detaljplanen är en del av kommunens vision om att utveckla centrumområdet med fler bostäder och äldreboende.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen i juni 2022 efter att miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt planförslaget. Detaljplanen har nu godkänts och kommunen ser fram emot att kunna fortsätta arbetet med att utveckla området, ett tydligt steg framåt för Orminges tillväxt.

Det nya bostadskvarteret ligger i norra delen av Orminge centrum - nära natur och vatten strax intill Sarvträsk. Orminge centrum kommer att bli en spännande plats att bo och leva på, med moderna och hållbara bostäder med gröna ytor och rekreationsmöjligheter för både boende och besökare. Utvecklingen av området bidrar till ett tryggt, tillgängligt och levande Orminge.

- Vi är glada över att detaljplan för Sarvträsk har vunnit laga kraft och att vi nu kan fortsätta arbetet med att fortsätta utveckla Orminge till en modern och hållbar stadsdel. Vi är övertygade om att området strax intill Sarvträsk kommer att bli en fantastisk plats att bo och leva på. Detta är en viktig del i kommunens vision om en ökad tillväxt i hela kommunen, säger Terese Karlqvist, planarkitekt på Nacka kommun.

Visionsbild: Urban Design

Här kan du läsa mer om Orminge centrum
Här kan du läsa mer om Sarvträsk och ta del av detaljplan och handlingar

Sidan uppdaterades: