Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsarbete på Ältavägen

Älta växer och är populärt, inflyttningen är stor. Utvecklingen med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. Som en del i utvecklingen kommer ledningsarbeten att påbörjas onsdagen den 21 september. Genom ledningsarbetet säkras framtidens infrastruktur i marken.

Tidplan för ledningsarbete på Ältavägen

Arbetet på Ältavägen startar torsdagen den 21 september. Under kvällen leds trafiken om. Därefter kommer ledningsarbetet ske under dagtid och beräknas preliminärt att vara klart till våren 2024.

Ledningsarbetet säkerställer infrastruktur under marken, såsom dagvatten och fjärrvärme under delar av Ältavägen, det är ett led i Ältas tillväxt och utveckling.

Så här påverkas trafiken

Biltrafiken i området kommer att påverkas. Det går att ta sig fram i båda körriktningarna under det att arbetet på Ältavägen pågår. Under denna tid kommer övergångsstället vid Ältavägen att vara obevakat då trafikljusen tas bort. Vi rekommenderar att du planerar din resväg och försöker undvika tider när det är ett högt trafikflöde.

Här kan du uppdatera dig om trafiken i Stockholm.

Här kan du läsa mer om Älta och Älta centrumkvarters utveckling

Kontakt:
Byggledare, Nacka kommun
Benny Zimmerman, benny.zimmerman@nacka.se, 08-718 79 43
Nacka kommuns växel
info@nacka.se, 08-718 80 00

Sidan uppdaterades: