Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Spadtag för ny skola och idrottshall i Ektorp

Idag togs ett första spadtag för Ektorps nya skola. En helt ny skolbyggnad för åk F-9 inklusive förskola för totalt 900 elever kommer att byggas liksom en fullstor idrottshall samt en multisportplan på skolgården. På plats fanns Hemsös vd Nils Styf, kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) och Anders Bysell, vd för In3prenör, som tillsammans lyfte den symboliska spaden genom att lyfta jord från var sin grävskopa.

– Det händer mycket i Nacka nu och vi väldigt glada att ha Hemsö som en strategisk partner, som tar med sig kreativa idéer från tidigare genomförda projekt. Förra veckans invigning av Stavsborgsskolan med sporthall är ett gott exempel väl genomfört byggprojekt som är till nytta för Nackaborna. Hemsös höga miljömässiga ambitioner är något annat jag vill lyfta fram – när Nacka växer bygger vi hållbart, säger Mats Gerdau.

Första spadtaget i Ektorp

Rivnings- och markarbetena i Ektorp startade i somras och skolan blir klar för inflyttning till höstterminen 2025.

Ett stort fokus kommer att läggas på att minska klimatpåverkan, både från uppförandet av de nya byggnaderna och från den framtida driften. Målet är att minska klimatpåverkan från uppförandet av byggnaden med 30 % jämfört med vanlig byggnation. Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning.

Ett nytt 25-årigt hyresavtal kommer att tecknas mellan Hemsö och Nacka kommun för både skollokaler och idrottshall om totalt ca 10 000 kvadratmeter.

Sidan uppdaterades: