Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikplats Skvaltan byggs om för framtidens trafik

Nu börjar Trafikverket bygga om trafikplats Skvaltan. En efterlängtad ombyggnad som efter färdigställande innebär att trafikanter från Nacka Strand och Jarlaberg kommer att kunna köra ut direkt på Värmdöleden.

Väg 222, Värmdöleden är en av Stockholms mest trafikerade vägar och den går rakt genom centrala Nacka där nya tunnelbanan byggs och där flera större stadsutvecklingsprojekt pågår. För att trafiken ska kunna fungera i framtiden behöver trafikplats Skvaltan byggas om med en koppling till Nacka Strand och Jarlaberg. Nu startar ombyggnaden.

Trafiken i och genom Nacka står inför stora förändringar de närmaste åren. Värmdöleden ska kunna hantera ökad trafik och nya flöden.

I och med ombyggnaden får trafikplats Skvaltan en ny in- och utfart i nordväst med en koppling till Jarlaberg. Trafikverket bygger även cirkulationer på norra och södra sidan av Värmdöleden. Se ritning nedan.

Tidplan

Arbetet med att bygga om trafikplatsen har startat i september och planeras bli klart till sommaren 2024.

Så påverkas trafiken

Till en början kommer trafiken inte påverkas så mycket men Trafikverket behöver smalna av körfält och sänka hastigheten runt trafikplatsen. Vi ber trafikanterna att ta det försiktigt förbi bygget. Längre fram kommer på- och avfartsramperna från och till Värmdö att behöva stängas av. Då hänvisas trafikanterna till trafikplats Skogalund på väg 222. Tiden för avstängningen är planerad till efter årsskiftet.

På bilden visas med röd linje hur vi ska bygga om trafikplats Skvaltan. Bild: Trafikverket

På bilden visas med röd linje hur Trafikverket ska bygga om trafikplats Skvaltan. Bild: Trafikverket

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Sidan uppdaterades: