Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stigen mot Nacka kyrka öppnar igen

Nu är arbetet under stigen som leder till Nacka kyrka klart . Stigen från Finntorpskorsningen till kyrkan öppnar idag, 23 januari och den tillfälliga stigen stängs. Även nattarbetet vid Finntorpskorsningen är klart för nu.

finntorpskorsningen-nattarbete.jpg

Från genomfartsled till levande stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser, och ny bebyggelse. Under gatan dras nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering. Ett nödvändigt arbete för att säkra infrastrukturen för Nackaborna i framtiden.

Målet är att skapa en trevlig, varierad och grönskande miljö längs Värmdövägen. Den framtida stadsgatan bjuder in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Sidan uppdaterades: