Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Extra fokus på att laga potthål under vintern

Vinterns växlande temperaturer har inneburit ovanligt många potthål i vägarna i stora delar av landet. Kommunen arbetar hårt med att åtgärda vägskador och fokuserar extra på att reparera potthål för att skapa säkrast möjliga trafikmiljö för Nackaborna.

Vägskador som potthål är både irriterande och trafikfarliga. Därför är det hög prioritet från kommunen att reparera dem, för att återgå till den normala och höga trafiksäkerhetsnivån i kommunområdet.

Över stora delar av landet har det denna vinter bildats ovanligt många potthål på grund snabba och kraftigt växlande temperaturförändringar. Hålen kan bildas året runt, men oftast under vintertid, då vatten vid snabb temperaturväxling fryser till is och expanderar inne i asfalten.

Ovanligt många potthål i växlande temperaturer

Under november och december 2023 reparerades närmare 80 potthål och under januaris växlande temperaturer i år har över 300 hål reparerats av de två anläggarlag som på heltid sköter underhållet av kommunens vägar.

Reparationerna av potthålen görs med så kallad kall reparationsasfalt, vilken är lätt att arbeta med och lika stark som vanlig asfalt, i väntan på att väderförhållanden och reparationsprioritering tillåter läggning av ny asfalt.

Felanmäl vägskadan för åtgärd

I takt med väderväxlingar uppstår fler potthål. Kommunen har rutiner för att inspektera vägarna vi har ansvar för och tittar alltid efter vägskador när vi gör andra jobb, som till exempel snöröjning.

Skadorna kan dock uppstå väldigt fort och vi ser gärna att Nackaborna felanmäler potthål som upptäcks. Det underlättar vår kartläggning av vägskador mycket, så att vi effektivt kan följa upp genom att på plats bedöma vilken typ av skada det är och utföra reparation vid behov.

Felanmälan gör du via vår app Felanmälan – Nacka kommun:
För Android
För iPhone

Du kan också göra felanmälan via vår kartfunktion.

Felanmälda potthål och mindre vägskador ska enligt kommunens målsättning vara åtgärdade inom fem dagar efter anmälan.

Sidan uppdaterades: