Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Klarare och renare vatten i Bagarsjön

Bagarsjön i Nacka har länge lidit av höga halter av fosfor, vilket har lett till övergödning och syrebrist i sjön. För att åtgärda detta problem genomför Nacka kommun en fosforfällning under juni 2024.

Bagarsjön är övergödd och har alltför höga halter av näringsämnet fosfor, vilket leder till syrebrist i sjön. För att sänka halten av fosfor och minska syrebristen genomför Nacka kommun en så kallad fosforfällning med hjälp av ett aluminiumrikt mineral som binder överskottet av fosfor i sjöns bottensediment.

Specialbyggd båt används för projektet

Fosforfällningen inleds med montering av en specialbyggd båt tisdagen den 11 juni. Båten kommer att läggas i sjön vid dess östra del och ligga förtöjd när den inte används. Själva arbetet med fällningen startar måndagen den 17 juni och beräknas pågå under hela veckan. När arbetet är klart kommer båten att demonteras och tas upp igen under veckan som följer.

På kartan nedan syns vilka delar av sjön där fällningen kommer att genomföras. Vid pumpstationen vid västra Bagarsjön kommer containrar med fällningsmedlet att placeras.

Kom och titta på båten 17 juni

Nacka kommun bjuder även in allmänheten att få mer information om projektet och se båten på nära håll vid Bagarsjöns badplats måndagen den 17 juni klockan 18.30.

Genom denna insats hoppas kommunen att Bagarsjön ska få klarare och renare vatten, vilket kommer att gynna både miljön och alla som vistas vid sjön

Här kan du läsa mer om projektet

Sidan uppdaterades: