Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny gång- och cykelväg öppnar i Orminge

En ny gång- och cykelväg öppnar upp i Orminge. Den ligger strax intill skolgården vid Ormingehus och kommer att sammanfoga olika delar av centrumkärnan i Orminge vilket också förbättrar framkomligheten.

- Det känns bra att vi tar ytterligare ett steg i att utveckla Orminge. Den nya gång- och cykelvägen kommer att öka framkomligheten och tillgängligheten för alla i området, både de som bor i Orminge och för besökare, säger Johan Buhre, kommunens projektledare.

Arbetet påbörjades under våren och har nu öppnat upp till sommaren. Under byggperioden har området varit avstängt, och gång- och cykeltrafik hänvisats till alternativa vägar.

Grodor som vandrar

Asfalteringen av den nya vägen kommer att ske först efter sommaren. Anledningen till att detta dröjer är att grodor som är fridlysta, har börjat vandra över gång- och cykelvägen och då måste asfalteringsarbetet pausa.

Fladdermusanpassad belysning

Även om vägen nu öppnar så är belysningen inte på plats och asfaltering sker efter sommaren. Den kommande belysningen kommer att vara fladdermusanpassad och ta hänsyn till fladdermöss som är känsliga för ljus. Detta innebär att belysningen kommer att vara anpassat för att minimera störningar för det lokala djurlivet.

Sidan uppdaterades: