Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

För en grön och säker trafikmiljö röjer vi växtlighet längs med vägbanan

Arbetet fortsätter med att slyröja våra vägkanter, så att sikt och framkomlighet blir bra. Vi röjer där behovet är som störst. Ambitionen är att köra slåttermaskin till frosten kommer.

Gå gärna ut och titta i din trädgård! En stor del av den siktskymmande växtligheten växer på privat mark. Där är det viktigt att du som fastighetsägare själv beskär buskage, klipper häckar och tar bort grenar som växer ut över tomtgränsen.
Tillsammans kan vi skapa och bibehålla en trafikmiljö som är både säker och grön!

Slyröjning med röjsåg fortsätter under vintern när vädret tillåter.
På bilder nedan är vi på Kocktorpsvägen i Saltsjö-Boo och röjer.

Sidan uppdaterades: