Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Så gör vi Nackatrafiken säkrare

Vi arbetar året runt för en tryggare och säkrare trafikmiljö i Nacka. Under 2017 genomför vi flera olika trafiksäkerhetshöjande projekt runtom i kommunen.

Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder är att utforma busshållplatser på ett sådant sätt att hastigheter sänks, vägmarkering och målning utanför skolor, avsmalningar, farthinder, att fylla igen potthål efter vintern, cirkulationsplatser och undanröjande av trafikfarlig växtlighet som skymmer sikten.

Förebygga risker

- Under den del av året när vinterdrift och snöröjning inte pågår fokuserar vi ännu mer på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Det är till exempel enklare att göra åtgärder vid skolor när det är sommarlov. Generellt handlar vårt arbete om att underlätta för oskyddade trafikanter samt att förebygga och minska risken för olyckor, säger trafikplanerare Malin Zeidlitz Persson.

Läs mer om trafiksäkerhetshöjande åtgärder och vårt arbete med
trafiksäkerhet här

Sidan uppdaterades: