Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Servicenivå vinterunderhåll

Här beskriver vi vilken servicenivå du kan förvänta dig och hur vi samarbetar med vår entreprenör.

Kostnaderna för vinterunderhållet är cirka en fjärdedel av natur- och trafiknämndens skattefinansierade budget. Beroende på snömängder och antal insatser för plogning och halkbekämpning per vintersäsong kan kostnader variera med 25 mnkr eller mer.

Bortforsling av snö är en av de mest kostnadsdrivande aktiviteterna.
Dessutom är miljöpåverkan och inverkan på trafiksäkerhet och slitaget på gator och vägar betydande. Det är därför viktigt att transporten av snö och sträckorna som den transporteras minimeras.

Beslutad servicenivå

  • Utlastning av snö från mindre gator ska minimeras. Bilar kommer inte att kunna mötas på alla sträckor. Särskilda mötesplatser ska plogas upp där det är mer än ca 50 meter till närmaste gatukorsning.
  • Fastighetsägare ansvarar själv för att bryta snövall som uppstår vid plogning.
  • Lokala snötippar ska användas i största möjliga utsträckning för att minimera transporter.

Prioriterade områden

  • Busstrafik och tillgänglighet till busshållplatser samt prioriterade gång- och cykelbanor ska prioriteras högst. Enskild biltrafik i det perifera gatunätet prioriteras lägst. Kravet på fullständig plogning i hela kommunen på 11 timmar inklusive en timmes utkallningstid kvarstår.
  • Vinterunderhållet på gång- och cykelstråket längs Värmdövägen sopsaltas för att hålla god framkomlighet.
  • Samordning med avfallsinsamling prioriteras.

Arbetsgång

  • Nacka kommuns tekniska drift- och underhållsenhet beslutar om vilka program som ska genomföras och när.
  • Entreprenörerna utför arbetet enligt beslutade program. Detta arbete kan du följa här. Vilka programmen är kan du läsa om här.
  • Nacka kommun följer upp arbetet genom möten med entreprenörerna, samt besiktningar av utfört arbete. Uppföljning görs även i områden där vi fått in synpunkter från Nackaborna.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.