Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Det ska vara enkelt att ta sig fram även när staden växer

Den växande staden ställer krav på framkomlighet och vårt jobb handlar om att göra vårt bästa för att du ska komma fram även när det byggs, både i och utanför Nacka.

Stockholm växer och 2030 beräknas Stockholms län ha drygt 2,6 miljoner invånare, en ökning med ca 400 000 personer jämfört med idag. I Nacka stad på västra Sicklaön ska 14 000 nya bostäder byggas och 10 000 nya arbetsplatser finnas på plats 2030 och i hela Nacka bor troligen 140 000 nya invånare samma år.

Samtidigt byggs nya tunnelbanan till Nacka som ska stå klar 2025. Tvärbanan förlängs från Hammarby sjöstad till Sickla och Saltsjöbanan rustas upp. Nya Kvarnholmsförbindelsen öppnar för trafik i juni 2016. Överdäckning av Värmdöleden utreds, förhandling om östlig förbindelse pågår och mitt i detta byggs nya Slussen.

Det händer mycket samtidigt och den växande staden ställer krav på framkomlighet och vårt jobb handlar om att göra vårt bästa för att du ska komma fram även när det byggs, både i och utanför Nacka.

Nackas verktygslåda för framkomlighet

Vårt arbete handlar om att du enkelt ska kunna ta dig fram i din vardag. Vi jobbar förstås redan med detta men nu lägger vi in en högre växel för att möta de utmaningar vi står inför. Det innebär att vi kommer att nyttja de verktyg vi redan har idag, men på ett ännu mer effektivt och framför allt mer samordnat sätt. Detta gäller både inom kommunen och utanför med externa samarbeten.

Kugghjulet EXTERNA AKTÖRER OCH EXTERNA FAKTORER symboliserar de viktiga aktörer och faktorer som Nacka kommun inte kan styra över, men som har en väldigt stor påverkan på hur trafiksituationen ser ut. STYRA handlar om att styra trafiken, som att införa parkeringsavgifter på kommunens gator för att på så sätt skapa framkomlighet till de som behöver den. KOMMUNICERA innebär att vi ska ge rätt information vid rätt tillfälle så att resenären själv kan göra kloka val för att komma fram. TRIMMA handlar om att förbättra och renovera det som redan idag är bra men som kan bli bättre, det kan handla om att ändra signalsystemet vid en korsning eller att renovera en cykelväg. BYGGA visar vilka verktyg och åtgärder som finns för att förändra den fysiska miljön. Med bygget av ny tunnelbana och nya bostäder och annat så förändras framkomlighet, kapacitet och tillgänglighet ständigt. Slutligen så illustrerar kugghjulet SAMORDNA de verktyg som behövs för att få alla tidigare verktyg att fungera så bra som möjligt.

Nacka stad – det som skapar mest framkomlighet i slutändan

Genom att bygga tät och blandad stad skapas bättre framkomlighet. Närhet mellan bostäder, handel, arbetsplatser, skola, förskola, vård, omsorg och kultur ökar. Avstånden minskar och behovet av att resa minskar. Det innebär att fler kan gå, cykla och åka kollektivt och de som behöver använda bil och åka långt lättare kan komma fram.

Sidan uppdaterades: