Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny gång- och cykelbana anläggs längs del av Vikdalsvägen

Nu har arbetet med att bygga en ny gång- och cykelbana längs del av Vikdalsvägen startat. Arbetet förväntas bli klart under hösten.

Den befintliga gångbanan på den södra sidan av Vikdalsvägen mellan Augustendalsvägen och Rosenbergsvägen breddas till en gång- och cykelbana. I samband med utbyggnaden försvinner möjligheten att parkera längs den delen av vägen. Behovet av förbättrad cykelinfrastruktur i området har ökat i samband med att Svindersviksbron invigdes.

Infarten till CircleK och McDonalds kommer att göras tydligare och säkrare för gående och cyklister genom att övergångstället höjs upp och kanterna förses med en låg kantsten. Arbete med infarten utförs nattetid för att påverka trafiken så lite som möjligt.

Sidan uppdaterades: