Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny gång- och cykelbana längs Grustagsvägen

Nu har arbetet startat med att bygga en ny gång- och cykelbana längs Grustagsvägen i Älta. Arbetet förväntas bli klart under hösten.

Den nya gång- och cykelbanan kommer anläggas på den sydöstra sidan av Grustagsvägen och kommer binda ihop befintlig gång- och cykelbana som finns inom Ältabergs verksamhetsområde med gång- och cykelbanan vid korsningen med Töresjövägen.

Utbyggnaden kommer ytterligare förbättra den regionala förbindelsen för gående och cyklister mellan Nacka, Tyresö och Stockholm.

Gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och den blir cirka 500 meter lång samt 3,5 meter bred. Arbetet förväntas bli klart under hösten.

Sidan uppdaterades: