Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vägassistans - en riddare för nödställda bilister

En vägens riddare för nödställda bilister på 222:an. Men Thomas Sörliden och assistansbilen gör också en viktig samhällsekonomisk insats. För köer kostar pengar.

Sedan några månader tillbaka ingår Nacka kommun tillsammans med Trafikverket och Stockholms stad i Trafik Stockholm. Nacka kan därför ta del av funktionen trafikledning. Det innebär en kameraövervakning av påfarter och genomfartsleder som sedan följs på stora skärmar på sambandscentralen i Kristineberg.

Vid köer, hinder, tillbud eller olycka kontaktas någon av de sex assistansbilarna som har strategiska grundpositioner i Stockholmstrafiken. Inte sällan har föraren redan själv observerat händelsen. Inställelsetiden är kort, för olyckor i Södra Länken ska Trafik Stockholms vägassistansbil kunna vara på plats inom fem minuter.

Hinder på vägen

- Vanligast är problem med bilen, inte sällan soppatorsk. Och det händer att batteriet dör eller andra typer av motorfel. Sedan tappar folk saker för att de inte har lastsäkrat. Under våren kan till exempel utemöbler placeras på gallervagnar utan tak. Möblerna blir vindfång och åker ut på vägbanan, säger vägassistansförare Thomas Sörliden.

Vid rusningstid står två bilar placerade vid Södra länken och två vid Norra Länken. Övrig tid är bilarna i cirkulation. Assistansbilarna är utrustade med bland annat asfalt för att temporärt laga hål i vägbanan, brandsläckare, utrustning för hjärt- och lungräddning, startkablar och till och med gosedjur för barn som har varit med i en olycka. Det finns även bärgningsbilar med kapacitet att flytta fordon korta avstånd.

Dyra avstängningar

Tyvärr är olyckor vanligt förekommande i Stockholmstrafiken, inte minst så kallade upphinnandeolyckor eller kökrockar. Om ingen blir skadad löser ofta förarna frågan själva och händelsen blir främst ett försäkringsärende. Ibland kan Thomas Sörliden eller hans kollegor, som i regel är snabbare på plats än räddningstjänsten, bistå förarna med att komma överens snabbare. På så sätt besparas polis och ambulans en onödig uttryckning. Samhällsekonomiskt är tidsfaktorn kritisk, avstängda körfält kostar. All köbildning som förhindras eller förkortas innebär en stor besparing.

Sedan en tid tillbaka sänds serien ”Vägens hjältar” i TV5. Thomas Sörliden tycker att serien, som har höga tittarsiffror, har underlättat för honom och hans kollegor. Kanske blir de framsläppta lite snabbare än tidigare och kunskapen om deras uppdrag och vad de kan göra är större. Just nu spelas den tredje säsongen in. De nya avsnitten kommer att visas nästa vinter.

Om Nackatrafiken säger Thomas Sörliden:

- Hittills har vi inte haft så många tillbud. Men det är en hel del upphinnandeolyckor på Skurubron, inte sällan går det för fort där och det är en besvärlig sträcka för räddningstjänsten att arbeta på, säger han.

Fakta om Trafik Stockholm
År 1996 inledde Stockholm stad, Trafikverket och Polisen ett samarbete för att hantera trafikstörande företeelser. Numera drivs Trafik Stockholm av Trafikverket, Stockholms stad och Nacka kommun. Trafikförvaltningen SL deltar också i samarbetet.
Läs mer om samarbetet här och om Trafik Stockholm här
Följ Trafik Stockholm här

Sidan uppdaterades: