Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Onsdag den 29 mars genomför vi ett planerat underhållsarbete av flera av kommunens e-tjänster, vilket betyder att många e-tjänster inte kommer vara tillgängliga. Uppdateringen förväntas vara klar under dagen.

Pågående drifstörning telefoni, påverkar möjlighet att ta emot samtal

Läs mer...

Framkomlighet för framtiden

Framkomlighet är en nyckelfråga i en kommun med intensivt byggande och en infrastruktur i förändring. Nacka kommun bevakar och analyserar trafiken, restiderna och eventuella hinder. Målet är att minimera trafikstörningarna samt att medborgarna ska kunna planera sitt resande.

Rapporten ”Uppföljning restider, Framkomlighet i Nacka”, som följer upp restider för olika trafikslag, presenterades den här veckan i Nackas kommunstyrelse.

"Inte enbart Nackafråga"

- Framkomlighet i Nacka är inte enbart en Nackafråga, vi samarbetar intensivt inom hela Stockholmsregionen. Vår ambition är att så långt det är möjligt planera byggandet för att det ska bli så lite störningar som möjligt, säger trafikplanerare Ebba Larsson.

I rapporten konstaterar Nacka kommun att restiderna med bil faktiskt såg bättre ut 2016 än året innan på några rutter längs högt trafikerade vägar i och utanför Nacka. Det gäller bland annat sträckan mellan trafikplats Nacka och trafikplats Kista via Södra länken, E20 och E4 respektive sträckan mellan Älta centrum och centrala Stockholm (Norra Bantorget) via Ältavägen, Järlaleden och Södra länken.

Populär båttrafik

Rapporten visar också att båttrafiken med linje 80 är oerhört populär. Från bryggan vid Kvarnholmen ökade antalet resenärer med 62 procent mellan år 2015 och år 2016.

- Vi hoppas att ännu fler ska båtpendla och samarbetar med huvudmannen trafikförvaltningen för att underlätta för detta. Vår ambition är också att prioritera resande med kollektivtrafik, cykel och gång, säger Ebba Larsson.

Bussarnas restider påverkas mest av trängseln från Henriksdal, längs Stadsgårdsleden och mot Slussen. Ersättningstrafiken för Saltsjöbanan har dock fungerat allt smidigare sedan start hösten 2016.

Regional planering

Trafik Stockholm är regionens vägtrafikscentral för att styra och leda trafiken samt informera om aktuellt trafikläge för trafikanterna. Nacka kommun ingår sedan ett år tillbaka i Trafik Stockholm tillsammans med Trafikverket och Stockholms stad. Solna och Trafikförvaltningen, SLL, deltar i samplaneringen av trafikstörande arbeten.

Här kan du läsa rapporten "Uppföljning restider, Framkomlighet i Nacka " (PDF-dokument, 1,7 MB)
Här kan du läsa mer om om Framkomlighet i Nacka
Här följer du/kan du se aktuellt trafikläge hos Trafik Stockholm

Sidan uppdaterades: