Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nu cyklar och går du ännu säkrare i Nacka

Nacka kommun har breddat och installerat ny belysning på en 1 600 meter lång sträcka på Värmdövägen mellan Skurubron och Vattenverksvägen. Ombyggnationen ökar säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter.

Allt fler cyklar till och från jobbet. Dagens cykelpendling sker med högre hastighet än tidigare vilket ställer större krav på cykelvägarnas kapacitet och bredd.

Tydligare

- Vi vill ha en tydligare avdelning mellan olika trafikslag för att minska risken för olyckor och konflikter, säger Kristofer Rogers, trafikplanerare och tf enhetschef vid Nacka kommun.

Den nyligen ombyggda sträckan, som ingår i det regionala cykelvägnätet, är mellan påfarten mot Skurbron till Vattenverksvägen vid avfarten mot Fisksätra. Den har nu börjat användas av cykelpendlare mellan Nacka och Stockholm.

Nacka kommun har också gjort trafiksäkerhetshöjande åtgärder så att bilisterna ska bromsa in och lämna företräde när de korsar gång- och cykelbanan. Busshållplatserna vid Skogalund, Ektorps centrum och Skuru skola har fått en tydligare uppdelning mellan trafikslagen med bland annat räcken.

Fler cykelutbyggnader

- Vi är medvetna om att det har varit stökigt på Värmdövägen under byggtiden. Det är därför roligt att se att resultatet blev så bra och att det nu är möjligt för fler att cykla eller gå på ett säkert sätt, säger Kristofer Rogers.

Nacka kommun planerar för ytterligare cykelutbyggnader. Nästa år är det dags för ombyggnad i Boo mellan Talluddsvägen och Telegramvägen.

Fakta om regionala cykelstråk
I Nacka finns fyra utpekade regionala cykelstråk. Dessa ingår i den regionala cykelplanen som är av särskild betydelse för arbetspendlingen. Enligt Nacka kommuns cykelstrategi är Värmdövägen en viktig del av Värmdöstråket, det regionala cykelstråk som går mellan Slussen och Gustavsberg.

Läs mer om Nackas arbete med cykel här

Sidan uppdaterades: