Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Så arbetar vi med Nackas belysning

Just nu har vi ovanligt många ärenden om trasig eller felaktig belysning i Nacka. Vi är medvetna om detta och arbetar intensivt, tillsammans med våra entreprenörer, för att så snabbt som möjligt följa upp och åtgärda anmälningarna.

Orsakerna till att belysning är ur funktion, eller fungerar otillfredsställande, kan vara många. Ibland handlar det om att byta en enstaka ljuskälla, en åtgärd som kan utföras förhållandevis snabbt och omgående efter inställelsetiden. Men om en kabel är trasig måste vi göra ledningsarbeten under jord, vilket är mer komplicerat och kräver ett särskilt tillstånd. Därutöver kan vi ibland behöva leda om trafiken, vilket gör det än mer komplicerat.

Belysning i fokus

Nacka ansvarar för en stor del av den belysning som finns i kommunen, men det finns också ljuspunkter som ägs av främst vägföreningar, fastighetsägare och av Trafikverket.

Belysningsfrågorna har hamnat särskilt i fokus då vi har en ovanligt mörk, snöfattig vinter. När en armatur är ur funktion blir ljusbortfallet större än om vi hade haft snö eftersom kvarvarande armaturer inte reflekterar ljuset på samma sätt som mot ett vitt underlag. Särskilt stort blir ljusbortfallet mot våt asfalt, vilket just nu ofta är fallet med mycket regn och slask.

Vi är medvetna om och beklagar att vi just nu har fördröjningar i ärendehanteringen. Vi arbetar intensivt på att komma i fas med de 3 - 10 arbetsdagar som vi normalt har som utsatt tid mellan anmälan och åtgärd.

Tveka därför inte att meddela oss när du ser trasig belysning, Nacka kommun och vår entreprenör Bogfelts följer upp din anmälan snarast möjligt.

Anmäl via vårt anmälningsformulär eller vår app "Felanmälan - Nacka kommun".

Du kan även ringa vår jour (nås via växel 08-718 80 00, knappval till ansvarig utanför kontorstid) om du skulle se mer akuta fel, till exempel om en påkörd stolpe står trafikfarligt till eller om du tror att det kan finnas risk för att en belysningsstolpe är strömförande.

Läs mer om belysning i Nacka kommun här

Läs mer om hur vi arbetar med belysningsfrågor här

Sidan uppdaterades: