Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Tänt vare här

När mörkret omsluter oss större delen av dygnet arbetar Nacka intensivt med kontroll och underhåll av kommunens 15 000 ljuspunkter. Nacka utvecklar också en strategi för hur belysningen ska se ut, idag och i framtiden.

- Vi har som mest att göra mellan oktober och april. Vi kollar all belysning regelbundet, men om något går sönder når det inte oss automatiskt. Om du ser en trasig lampa är det därför viktigt att du anmäler det, säger gatuingenjör Mikael Jansson.

Solen styr

Gatubelysningens tänd- och släcktider styrs av solens upp- och nedgång genom ett system som mäter ljus och mörker. Systemet regleras alltså inte manuellt eller av klockan. Det blir en viss variation inom kommunen beroende på geografin. I de västra delarna av Nacka är därför belysningen tänd några minuter längre än i de östra. Belysningen anpassas eller utökas när vägar byggs eller börjar användas på ett nytt sätt.

- Vi har bland annat satsat på belysa gång- och cykelvägar i Boo, något som de boende efterfrågade, säger Mikael Jansson.

Armaturer byts

Parallellt med utbyggnad, drift och underhåll pågår ett långsiktigt arbete med att byta ut och ersätta äldre armaturer med modern, energieffektiv och miljövänlig LED.

- Hittills har vi bytt ungefär en femtedel. Vi har börjat armaturbyte i Boo, efter årsskiftet planerar vi för Älta och Fisksätra, säger Mikael Jansson.

Enligt Nackas mål om maximal nytta för skattepengarna avvaktade kommunen tills LED-tekniken var tillräckligt utvecklad. Det var också viktigt att den var standardiserad så att armaturerna enkelt kan ersättas vid behov. Ju fler varianter som finns på marknaden, desto högre blir kostnaden för drift och underhåll.

Ökad trygghet

I dag finns 18 000 ljuspunkter i Nacka varav 3 000 ägs av vägföreningar. Trafikverket äger den belysning som finns längs väg 222 och Ältavägen.

- Vi kommer på vissa platser att komplettera den funktionella belysningen med så kallad effektbelysning som ska göra platsen mer attraktiv, skapa en identitet och också öka känslan av trygghet, säger Mikael Jansson.

Effektbelysning, med ljussättning av vegetation, lekutrustning och stämningsljus används bland annat på lekplatser, till exempel i Lilla Kvarnholmsparken.

Strategi visar vägen till ljuset

I en tid när Nacka bygger och nya miljöer etableras utvecklar kommunen en belysningsstrategi. Strategin, som gäller både befintlig och kommande belysning, ger vägledning för hur ljus ska se ut på olika typer av platser. Den har även riktlinjer för gestaltning och för ljusets tekniska egenskaper.

Belysningsstrategin riktar sig till exploatörer, fastighetsägare och även till privatpersoner om hur privata hus och trädgårdar bäst ska belysas. Att rekommendationerna också riktar sig till privatpersoner handlar om att begränsa ljusföroreningar och störande ljus. Ljusföroreningar gör natthimlen diffus, vilket medför att till exempel astronomer har svårt att utföra observationer i tätbebyggda områden. De kan även påverka djurlivet.

Här kan du felanmäla trasig belysning

Läs mer om belysning i Nacka här

Sidan uppdaterades: