Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kommunen får 42 miljoner för bättre cykel- och kollektivtrafik

Nacka kommun har tillsammans med Stockholms läns landsting beviljats nästan 42,5 miljoner i statligt stöd genom Trafikverket för åtgärder som främjar cykel- och kollektivtrafik för hållbara stadsmiljöer.

Pengarna, som har sökts gemensamt av Nacka och trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, ska gå till en bussterminal utomhus i Orminge centrum och att omvandla Sickla industriväg till stadsgata. Stadsgatan ska förbättra miljön vid kollektivtrafikknutpunkten i Sickla, där Tvärbanans och Saltsjöbanans stationer, busshållplatser och den planerade tunnelbanestationen kommer att mötas.

Åtgärderna finansieras av staten genom Trafikverket med upp till halva totalkostnaden. Kommunen får drygt 27 miljoner kronor till bussterminalen i Orminge centrum och drygt 15 miljoner kronor för att bygga stadsgatan nära kollektivtrafikknutpunkten i Sickla.

Fler ska resa med cykel och kollektivtrafik

Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel resor ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö".

Läs mer om miljömålet "God bebyggd miljö".

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik och cykeltrafik. Totalt lämnades 46 ansökningar in till Trafikverket. Tolv av dem beviljades stöd, helt eller delvis.

Kommunen bygger bostäder och vägar

För att få stödet har Nacka kommun ingått ett avtal där kommunen lovar genomföra ett antal motprestationer. I Orminge centrum ska två detaljplaner tas fram, med totalt cirka 780 lägenheter nära den nya bussterminalen. Dessutom ska ett parkeringshus för infartsparkering och cykelparkering byggas, samt ett gång- och cykelstråk genom centrum. I Sickla ska kommunen ta fram två nya detaljplaner med cirka 800 lägenheter, och en detaljplan för kontor och verksamheter nära stationen. Det ska även byggas korsande gång- och cykelbana, körfält med plats för busstrafik och genomgående gång- och cykelbanor i korsningar längs med Sickla industriväg.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Sidan uppdaterades: