Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen, sträckan mellan Talluddsvägen och Boovägen – ombyggnad av ny gång- och cykelbana

Nu fortsätter vi göra det enklare och säkrare att gå och cykla längs Värmdövägen, sträckan mellan Talluddsvägen och Boovägen.

Bilden visar en delsträcka längs Värmdövägen där cykelbanan kommer att breddas och göras dubbelriktad (etapp 2).

Nacka kommun bygger om den befintliga gång- och cykelbanan på Värmdövägen längs en total sträcka på 2,9 km, mellan Talluddsvägen och Boovägen.

Ombyggnaden av Värmdövägen sker i två etapper. Första etappen blev klar november 2017. Den andra etappen startar den 1 oktober 2018. Arbetet börjar vid korsningen Talluddsvägen och rör sig öster ut mot korsningen Kanholmsvägen.

  • Gång- och cykelbanan blir dubbelriktad och bredare. Detta för att göra det enklare och säkrare att gå och cykla längs sträckan.
  • Värmdövägens körbana kommer att minska något, detta utan att framkomligheten för bilar och bussar påverkas.
  • Busshållplatserna Centralplan, Koldalsvägen och Skottvallsvägen byggs om.

Bilden visar en delsträcka längs Värmdövägen där cykelbanan har breddats och dubbelriktats (etapp 1).

Ny vattenledning på plats under byggtiden

Under ombyggnaden passar Nacka vatten och avfall AB på att förstärka VA-nätet med en ny vattenledning.

Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.

Värmdövägen - ombyggnad av gång- och cykelbanan

Värmdövägen i Nacka stad byggs om till trevlig stadsgata

På Värmdövägen, mellan Sickla bro till Nacka Forum samt Vikdalsvägen, söder om Värmdöleden kommer en trevlig stadsgata byggas. Den kommer inbjuda till stadsliv, bland annat genom grönska och fungera för alla trafikslag.

Arbetet med att bygga om Värmdövägen i Nacka stad startar preliminärt hösten 2019. Just nu pågår förberedande arbeten.

Värmdövägen i Nacka stad

Värmdövägen – en viktig del av det regionala cykelstråket

I Nacka finns fyra utpekade regionala cykelstråk. Stråken är en del av den regionala cykelplanen och är av särskild betydelse för arbetspendlingen. I den cykelstrategi som Nacka kommun tog fram under 2014 framhålls att Värmdövägen är viktig del av det regionala cykelstråket som går mellan Slussen och Gustavsberg, det så kallade Värmdöstråket

Sidan uppdaterades: